Slovenija 5G | Za Slovenijo brez 5G - rešitev smo ljudje

5G – rešitev smo ljudje

5G – Rešitev smo ljudje

Bi radi izvedeli globljo resnico?

Skozi mnogo generacij smo bili programirani, da se prepuščamo zunanjim avtoritetam, da ne zaupamo lastnemu notranjemu vodstvu, da verjamemo, da smo nemočni pred življenjsko naključnimi dogodki, da se zanašamo na logiko in trdo delo, da se ločimo od lastne duhovne avtonomije in ostanemo nepovezani z našimi višjimi ustvarjalnimi sposobnostmi. S tem, ko smo osebno odgovornost predali zunanjim organom, smo jim dali pristojnost odločanja o naši oskrbi s hrano, z zdravili, naravnimi viri ter ravnanju z odpadki, prepustili smo jim tudi odločitve o industriji, komunikacijskih sistemih in tehnologiji. Krivimo jih, če gredo stvari narobe, in pričakujemo, da jih popravijo.

Sedaj, ko brezžične tehnologije prevzemajo naša življenja, se zavedamo, kako malo moči ali svobode imamo in kako industrija vodi zadeve. Zavedamo se, da ti zunanji organi ne skrbijo v prid naših interesov, temveč trgujejo v škodo našega zdravja in varnosti ter si s tem pridobivajo moč in dobiček. Če si ne povrnemo samostojnosti in se ne spremenimo, bodo oni zmagali.
Večina ljudi podpira brezžično industrijo. Če ne bomo zmanjšali povpraševanja po škodljivi brezžični tehnologiji ter hkrati povečali povpraševanje po zdravih alternativah, industrija ali vlade ne bodo motivirane, da bi spremenile smer.

V brezžični industriji opažamo določene enake taktike, ki jih je uporabljala že tobačna industrija. Slednja je zapravila na milijone dolarjev za ustvarjanje dvoma v javnosti in hkrati na svojo stran pritegnila industriji prijazne znanstvenike, ki so trdili, da kajenje ni škodljivo. Dvom je naš izdelek. Zanikanje ali neodzivnost je najboljši način za tovrstna reševanja. Premočni smo, da bi skrbeli za tiste, ki se ne strinjajo z nami, ko pa je toliko drugih, ki nam plačujejo za naše storitve. To je »odziv« industrije, vlad in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Industrija naredi le tisto, kar ji vlade dopuščajo. Vlade sprejemajo odločitve SZO, čeprav vse stranke vedo, da so informacije pristranske. Vedo tudi, da so znanstveni dokazi o škodljivosti prepričljivi in neizpodbitni, da sploh ne omenjamo milijonov prizadetih ljudi po svetu. Če se osredotočimo izključno na znanost, vzdržujemo razpravo in ostajamo zaskrbljeni, medtem ko se delo industrije nadaljuje nemoteno. Prav tako se odmikamo od resničnih podtalnih tokov … In nič se ne spremeni (ali pa bodo te spremembe prepočasne, da bi bile učinkovite).

Zanikanje, zmeda ter vse ostale taktike omogočajo, da industrije nemoteno nadaljujejo s svojim početjem. To je zelo učinkovita strategija. Ko bodo stvari že postavljene, bo večina ljudi rekla: Sedaj se moramo samo naučiti živeti s tem. Ta tehnologija je tu in tu bo tudi ostala. Kaj sploh lahko storimo? Zdaj je povsod in vsi smo neznansko odvisni od nje.

Enako se bo zgodilo s sateliti. Kar razpravljajmo o znanosti, medtem pa stvari v ozadju tečejo dalje. In ko bodo enkrat sateliti tam zgoraj, se bodo ljudje osredotočili na spopadanje s posledicami. Isti stari simptomatski, reaktivni pristop. Globalno obsevanje, predelana hrana, zdravila, ki temeljijo na drogah, skorumpirana politika – to so vsi simptomi naše disfunkcije, ki se bo le še stopnjevala, če se ne bomo zavedali svoje ključne vloge pri sooblikovanju naše resničnosti in okolja ter začeli prevzemati odgovornosti za naše odločitve v vsakdanjem življenju.

Odlomek iz dokumenta Prikrivanje Svetovne zdravstvene organizacije, ki nas bo stalo Zemljo.

Vir naslovne fotografije: Background photo created by bearfotos – www.freepik.com

5G – Rešitev smo ljudje

Tags: No tags

Comments are closed.