Elektromagnetno sevanje

Elektromagnetno sevanjePoškodbeElektromagnetno sevanje

Prepričljivi dokazi za osem različnih vrst poškodb, ki jih povzroča izpostavljenost elektromagnetnim poljem

Elektromagnetno sevanjeTveganje 5GElektromagnetno sevanje

Nepremišljena uvedba 5G

Dne 10.3.2018 je bilo v Delu v rubriki Infoteh objavljenih nekaj člankov, v katerih je bila predstavljena nova tehnologija 5G Slovenija 5G | Za Slovenijo brez 5G. Le-to s sofinanciranjem EU razvijajo telekomunikacijska podjetja (Telekom, A1) in ki naj bi uporabnikom prinesla neskončne možnosti uporabe »pametnih« naprav in hitrejše prenose. Uvedba  tehnologije 5G pa je v resnici izjemno nepremišljena Slovenija 5G | Za Slovenijo brez 5G. Možni so negativni vplivi omrežja 5G na ljudi in okolje kateri so popolnoma spregledani.

5G je tveganje za zdravje

Glede na to, da bomo sevanju anten in naprav tehnologije 5G izpostavljeni popolnoma vsi, bi pričakoval, da je bila varnost 5g tehnologije potrjena v številnih študijah Slovenija 5G | Za Slovenijo brez 5G. Glede frekvenc omrežja 5G, ki naj bi se uporabljale, je bilo namreč narejenih malo študij, od katerih so nekatere pokazale potencialne škodljive učinke na zdravje (npr. poškodbe kože in oči). Na tisoče raziskav pa je že pokazalo, da ima neionizirajoče sevanje (tudi mobilnih telefonov, WiFi-jev in drugih brezžičnih naprav, 2G, 3G, 4G) pod dovoljeno mejo škodljive učinke, ki vplivajo na praktično vse telesne funkcije. Zato je lani 180 znanstvenikov iz 36 držav poslalo poziv Evropski Uniji, naj nujno zaustavi uvedbo 5G omrežja. Slovenija 5G | Za Slovenijo brez 5G Tehnologija 5G namreč predstavlja resno nevarnost tako zdravju ljudi kot okolju.

Znano je, da obstaja ogromno literature, ki zagotavlja visoko stopnjo znanstvene gotovosti za vsakega od osmih patofizioloških učinkov, ki jih povzroča netermična mikrovalovna frekvenca izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (EMP). To je prikazano v od 12 do 35 ocenah o posameznih učinkih, z vsako oceno našteto v poglavju 1, kar predstavlja zadosten dokaz o obstoju vsakega učinka.

Tovrstna elektromagnetna polja…

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png modri možgani

Napadajo naše živčne sisteme, vključno z možgani, kar vodi do razširjenih nevroloških/nevropsihiatričnih učinkov in morda številnih drugih učinkov. Tovrsten napad na živčni sistem vzbuja visoko stopnjo zaskrbljenosti.

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png modri hormoni

Motijo naše endokrine (torej hormonske) sisteme. V tem kontekstu so glavni elementi, ki nas funkcionalno razlikujejo od enoceličnih bitij, naše živčevje in naši endokrini sistemi in tudi preprost planaria črv potrebuje oboje. Posledice motenj obeh regulativnih sistemov so izjemne in spregledati tovrstne ugotovitve je preprosto nepredstavljivo.

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png moder atom

Ustvarjajo oksidativni stres in poškodbe prostih radikalov, ki imajo osrednjo vlogo pri tako rekoč vseh kroničnih boleznih.

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png moder dnk

Napadajo DNK naših celic, pri čemer prihaja do lomljenj enojnih in dvojnih verig celične DNK in oksidacije baz v naši celični DNK. Slednje povzroča raka in tudi mutacije v zarodnih celicah, kar bo povzročilo mutacije v prihodnjih generacijah.

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png modra celica

Ustvarjajo povišane ravni apoptoze (programirane celične smrti), dogodkov, ki so zlasti pomembni pri povzročanju nevro-degenerativnih bolezni in neplodnosti.

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png moder plodnost

Nižajo moško in žensko plodnost, nižajo spolne hormone, nižajo libido, zvišajo stopnjo spontanih splavov in, kot že rečeno, napadajo DNK v spermijih.

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png moder kalcijev ion

Proizvajajo previsok nivo kalcija znotraj celic [Ca2 +]i in prekomerno signalizacijo kalcija.

5G Slovenija | Za Slovenijo brez 5G - png modra pentlja, boj proti raku

Napadajo celice naših teles in na ta način povzročijo raka. Tovrstni napadi naj bi delovali preko 15 različnih mehanizmov, ki povzročajo raka.

Martin L. Pall

Avtor poškodb: 

prof. dr. Martin L. Pall, zaslužni profesor biokemije in osnovnih medicinskih znanosti, Univerza Washington State, ZDA;

diploma iz fizike, Phi Beta Kappa, z odliko, Univerza Johns Hopkins;

doktorat iz biokemije in genetike, Caltech. 

Obstaja tudi obsežna literatura, ki kaže, da EMP povzročajo tudi druge učinke, vključno z življenjsko nevarnimi srčnimi učinki. Poleg tega najpomembnejši dokazi kažejo na EMP kot vzrok za zgodnje pojave demence, vključno z Alzheimerjevo, digitalno in druge vrste demenc; in obstajajo dokazi, da izpostavljanje EMP v maternici in v kratkem po rojstvu, lahko povzroči ADHD in avtizem.

Vsak od navedenih učinkov se ustvari preko glavnega mehanizma delovanja mikrovalovne/nižje frekvenčnih EMP in aktiviranjem napetostnih kalcijevih kanalov (VGCC). Vsak od njih nastane ob tako imenovanih kaskadnih učinkih aktivacije VGCC. Iz navedenega izhaja, da dobro razumemo ne samo, da se ti učinki pojavijo, temveč tudi, kako se lahko pojavijo. Izjemna občutljivost VGCC napetostnega senzorja na sile EMP nam pove, da nam trenutne varnostne smernice omogočajo, da smo izpostavljeni ravnem EMP, ki so približno 7,2 milijon-krat previsoke. To občutljivost predvideva fizika. Zato tako fizika kot biologija kažeta na enak mehanizem delovanja netermičnih učinkov EMP.

Različni učinki, ki nastajajo, so očitno zelo zaskrbljujoči. Postanejo pa še globlji in eksistencialna grožnja, če pomislimo, da je več teh učinkov kumulativnih in sčasoma še nepovratnih. Obstajajo bistveni dokazi o kumulativni naravi učinkov in  sčasoma nepovratnih nevroloških/nevropsihiatričnih učinkov,  reproduktivnih učinkov, mutacijskih učinkov na DNK, srčnih učinkov, nekaterih hormonskih učinkov; kakršni koli vzroki ADHD in avtizma pa lahko povzročijo še dodatne skrbi (kumulativna narava je verjetno omejena do perinatalnega obdobja). Ko vemo, da je število spermijev v tehnološko naprednih državah sveta upadlo za več kot 50%, se je težko izogniti ugotovitvi, da je velika večina prebivalstva v teh državah že močno pod vplivom izpostavljenosti. Isti zaključek je mogoče sprejeti na podlagi razširjene narave nevropsihiatričnih učinkov v teh državah. Oboji učinki se bodo še precej poslabšali, tudi če se trenutne izpostavljenosti ne bodo povečale, zaradi kumulativne narave in nepovratnosti tovrstnih učinkov. Pričakujem, da bomo doživeli strmoglavljenje človeškega razmnoževanja skoraj do ničle, kot se je to zgodilo v raziskavi miši Magras in Xenos, za katero ocenjujem, da se bo pojavilo v približno 5 letih, brez povečanja izpostavljenosti. Očitno bosta 4G in 5G stanje še poslabšali. Podobno pričakujem, da bo poslabšanje delovanja možganov, ki ga že vidimo, zapečatilo našo usodo, če nam ne uspe delovati hitro in odločno. Naša skupna možganska funkcija lahko postane popolnoma nesposobna za spopadanje s takšno mega-krizno situacijo.

Zdaj je mogoče trditi, da se nekatere od navedb morda ne bodo razvile tako, kot sem pričakoval, čeprav pričakovanja temeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih. Mogoče bi lahko kdo slednje trdil za vsa pričakovanja. Vendar, ko obstaja znatno tveganje za več eksistenčnih groženj vsaki tehnološko napredni državi na zemlji, pomeni neuspeh odločnega ukrepanja zelo visoko verjetnost popolnega uničenja teh družb. In kaos, ki bi neizogibno nastal v svetu, kjer še vedno obstaja jedrsko orožje, lahko vodi v izumrtje. Ob tovrstnem tveganju je edino smiselno, da odločno zaustavimo nove izpostavljenosti in znižamo sedanje izpostavljenosti. Še vedno lahko dostopamo do interneta s pomočjo žičnih povezav. In tako lahko bistveno znižamo sevanje baznih postaj mobilnih telefonov in samo sevanje mobilnega telefona. Pametni števci, če je potrebno, lahko delujejo tudi prek žičnih povezav.

Več kot 60 odstotkov tega dokumenta je osredotočenih na neuspehe izjav SCENIHR (Znanstveni odbor za nastajajoča in novo identificirana tveganja zdravju), telekomunikacijske industrije, ameriškega FCC in ameriškega FDA, da bi odražali znanost. Njihove izjave kontinuirano izpuščajo veliko, pogosto prav najpomembnejšo znanost. Njihove izjave niso zgolj polne opuščanj, temveč tudi lahko dokazljivih neresnic in napačne logike. Slednje so se pogosto pojavljale v času, ko vemo, da so bili seznanjeni z drugačnimi dejstvi. Do teh je prišlo skupaj z živahnimi prizadevanji telekomunikacijske industrije za korupcijo znanosti z napadom na posamezne znanstvenike, katerih edina krivda je, da so pridobili pomembne ugotovitve, ki industriji niso všečni. Ti napadi so se zgodili skupaj z močnimi prizadevanji za korupcijo dveh agenciji s pomembno regulativno vlogo.

Možni so tudi pomisleki glede posameznih raziskovalnih študij, ki so povezane z industrijo. Vse brezžične komunikacijske naprave oddajajo polarizirane EMP, ki prenašajo informacije prek pulzacije. Tako pulzacije kot polarizacija naredijo ta EMP biološko aktivnejša. Obstajajo še trije dejavniki, ki vplivajo na nastajanje učinkov. Več študij, povezanih z industrijo, je te dejavnike lahko uporabilo skupaj z uporabo zelo majhnega števila posameznih živali v njihovih študijah, da bi ustvarili študije, zasnovane na način, da niso uspele. Trenutno ni jasno, ali gre za omejeno ali širše prisotno zaskrbljenost v zvezi s tem.

Evropska komisija ni storila ničesar, da bi zaščitila evropske državljane pred nobenim od navedenih zelo resnih nevarnosti za zdravje in ameriška FDA, EPA in Nacionalni inštitut za raka niso storili ničesar, da bi zaščitili ameriške državljane. Ameriški FCC je bil še precej slabši, z ravnanjem ki nespametno ne upošteva naše zdravje.

(odlomek iz dokumenta Tveganje 5G)

Tveganje 5G: Znanstvena perspektiva 

prof. dr. Martin L. Pall