demanti-guardian
· Čas branja: 15 min

Od Eileen O´Connor & Susan Foster
Eileen O´Connor Email: eileen@radiationresearch.org

Za: First News
Sedež podjetja
7 Playhouse Court
62 Southwark Bridge Road
London
SE1 0AT

27. aprila 2020

ODPRTO PISMO EM Radiation Research Trust poslano po elektronski pošti:

Ekipi First News in v vednost poslano premierju Borisu Johnsonu, javnim uslužbencem in
drugim zainteresiranim stranem.

Za pozornost glavnega urednika First News: Nicky Cox MBE in ekipe First News,

Pritožba na članek First News: “Ne obstaja 5G zarota”

Prosimo, da sprejmete pritožbo Eileen O’Connor, direktorice UK EM Radiation Research Trust Charity in Susan Foster, ameriške svetovalke v UK Radiation Research Trust in častne gasilke iz gasilske enote v San Diegu, ZDA.

Vzeli smo si pravico poslati to pismo britanskemu premierju Borisu Johnsonu, komisarju za otroke, poslancem, resorskim ministrom, ministrom v senci in javnim uslužbencem. Vključili smo tudi PHE, saj žal spodbujajo napačne ICNIRP smernice in vladi trenutno dajejo napačne nasvete glede varnosti 5G za javno zdravje. UK EM Radiation Research Trust (RRT) je neodvisno dobrodelno združenje. Cilj organizacije je zagotavljanje dejstev o elektro-magnetnem sevanju in našem zdravju ter obveščanje in izobraževanje javnost o tveganjih zaradi elektromagnetnega sevanja mobilnih telefonov in brezžičnih komunikacijskih sistemov.

UK EM Radiation Research Trust (RRT) se pritožuje v zvezi s spletnim časopisom za otroke First News, po prejemu številnih elektronskih sporočil in telefonskih klicev staršev, šoloobveznih otrok in učiteljev kot odgovor na članek, ki ga je objavil First News v njihovi tedenski objavi od 17. do 23. aprila 2020. Naslov je navedel: „Ne obstaja zarota 5G“ in trditve o popolni varnosti 5G.

Stališče RRT je, da so to neutemeljene in lažne trditve o absolutni varnosti 5G.
First News pošiljajo novice 2,2 milijonom šolskih otrok, ki jih priporočajo otrokom med 7 – 14 let. Trdijo, da so nepristranski, neodvisni in odgovorni pri poročanju. https://subscribe.firstnews.co.uk/the-newspaper

First News kršijo Konvencijo Združenih Narodov o otrokovih pravicah, člen 17
(dostop do informacij iz medijev). Vsak otrok ima pravico do zanesljivih informacij iz različnih virov in vlade bi morale medije spodbuditi k ponudbi informacij, ki jih otroci lahko razumejo. Vlade morajo pomagati zaščititi otroke pred materiali, ki bi jim lahko škodovali. https://www.unicef.org.uk/wpcontent/uploads/2010/05/UNCRC_summary-1.pdf

Vlado Združenega kraljestva pozivamo, naj ohrani kodeks ravnanja novinarjev z zahtevo po resnici, natančnosti, pravičnosti in uravnoteženem poročanju. RRT deli zaskrbljenost s starši, otroki in učitelji, ki so se obrnili na našo dobrodelno organizacijo v zvezi s člankom, ki ga je objavil First News: »Ne obstaja zarota 5G.« Pozivamo k takojšnemu umiku tega enostranskega in napačnega članka iz zadnje publikacije First News. Zelo neodgovorno je objaviti poročilo o varnosti 5G namenjeno otrokom, ki lahko otroke privede do napačnega občutka, da je 5G varen in jih lahko spodbudi, da to tehnologijo brezskrbno uporabljajo.

RRT pozdravlja podporo Roberta F. Kennedyja mlajšega in Dafne Tachover iz Health’s Children’s Health Defense (CHD), neprofitne organizacije s sedežem v ZDA za zaščito otrok pred škodljivimi izpostavljenostmi v okolju. Tu je prejeta izjava neposredno od CHD v podporo temu pritožbenemu pismu First News:

“Robert F. Kennedy, mlajši, predsednik CHD, in Dafna Tachover, direktor projekta CHD 5G & Wireless Harms podpirata britanski EM Radiation Research Trust pri njihovem pozivu britanski vladi za obrambo pravic in zdravja državljanov Združenega kraljestva in zlasti otrok pred načrti industrije telekomunikacij za uvajanje 5G. Poškodbe zaradi radijskih frekvenc in mikrovalovnih tehnologij so znanstveno dokazane in poškodbe so obstoječe in razširjene. Vsakodnevno delamo z otroki, ki so zaradi te tehnologije poškodovani, vključno s poškodbami zaradi 5G majhnih celic. Smernice Združenega kraljestva, ki temeljijo na ICNIRP, tako kot smernice ameriške Komisije za komunikacije (FCC), so že desetletja zastarele in napačne. Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) je pod vplivom industrije in njeni znanstveniki so omadeževani, kar je potrdilo tudi sodišče. Robert F. Kennedy poziva Premiera Borisa Johnsona in politične voditelje k zaščiti tistih, ki jih je že poškodovalo to sevanje in k preprečevanju nadaljnjih poškodb. Moramo ustaviti nenadzorovano širjenje brezžične tehnologije in uvajanje 5G, kar bo eksponentno povečalo izpostavljenost tem škodljivim sevanjem in posledično, bolezni otrok, odraslih in ekosistema.”

Zavod za raziskovanje sevanja RRT se popolnoma strinja z Robertom F. Kennedyjem Jr in Dafno Tachover iz CHD. Spodbujati mnenje javnosti o varnosti 5G ni sprejemljivo in nezaslišano neodgovorno do otrok je trditi, da je 5G varna tehnologija. Varovanje zdravja in dobrega počutja naših otrok je ključnega pomena. Zdaj pa je zaradi članka First News 2,2 milijona otrok prepričanih, da je 5G varen.

Anthony B. Miller, dr. med., FRCP, zaslužni profesor na šoli za javno zdravje Dalla Lana Univerze v Torontu, Kanada, je izrazil veliko zaskrbljenost v močnem pismu, poslanem Gavinu St Pier Esqu, glavnemu ministru zvezne države Guernsey. Dr Miller je dejal:  posebno zaskrbljujoči so učinki izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju na otroške možgane v razvoju. V primerjavi z odraslim moškim je mobitel ob glavi otrok izpostavil globlje možganske strukture večjim odmerkom sevanja na enoto prostornine, in kostni mozeg otrok s tanko lobanjo absorbira približno 10-krat večji lokalni odmerek sevanja.”

Pojasnil je tudi svoje poglede na 5G: “5G NI SAMOSTOJEN – deloval bo v interferenci z drugimi (vključno s 3G in 4G) frekvencami in modulacijami za omogočanje delovanja številnih naprav v “internetu stvari”, vozil brez voznikov itd…” To močno pismo je na voljo za prenos na strani Environmental Health Trust: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Prof-Antony-B-Miller-5g-Statement-for-Guernsey.pdf

First News ima večjo odgovornost, ker je prevzel vplivni položaj pri poročanju otrokom. Otroci so najbolj ranljivi in dovzetni, ker se njihovi možgani še vedno razvijajo in absorbirajo brezžično sevanje globlje v njihove možgane, ker imajo tanjše lobanje. Tu je izbor 151 objavljenih raziskovalnih referenc na prispevke v povezavi z izpostavljenostjo otrok in mladostnikov elektromagnetnim poljem, ki jih je sestavil Powerwatch UK. https://www.powerwatch.org.uk/library/downloads/children-phones-3-research-2019-03.pdf

Glavni zdravnik Združenega kraljestva je dejal: „Otroke in mlade, mlajše od 16 let, bi morali spodbujati k uporabi mobilnih telefonov samo za nujne namene in kratke klice “: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/21 5711 / dh_124899.pdf

Public Health England je dal nasvet za otroke: Prekomerno uporabo mobilnih telefonov pri otrocih je treba preprečiti: https://www.gov.uk/government/publications/radio-wavesreducing-exposure/radio-waves-reducing-exposure-from-mobile-phones 

5G bo zvišal stopnjo izpostavljenosti in že desetletja imamo objavljene raziskave o 2G, 3G in 4G, ki dajejo globoke razloge za zaskrbljenost, saj dokazujejo, da radiofrekvenčno elektromagnetno sevanje in mikrovalovne tehnologije povzročajo poškodbe. Pred tržno preizkušanje varnosti ni bilo opravljeno, raziskave na trgu pa potrjujejo, da te tehnologije niso varne za javno uporabo ali izpostavljenost.

Zdi se, da so pri First News prejeli zagotovila o “varnosti 5g” iz telekomunikacijske industrije. Ena skupina, ki zavrača neutemeljene trditve telekoma o varnosti 5G, je 21 milijard dolarjev vredna pozavarovalnica Swiss Re Group, ki je ena izmed vodilnih ponudnikov zavarovanj na svetu. Po nedavnem obsežnem pregledu in analizi je Swiss Re zavarovalnica ocenila 5G kot “visoko vplivno” tveganje, ki vpliva na premoženjske in nezgodne zahtevke in zato ne bo zavarovala 5G in drugih oblik brezžičnih tehnologij. Poročilo Swiss Re je na naslovu:
https://www.radiationresearch.org/articles/swiss-re-rated-5g-highimpact/

Članek First News omenja trenutne meje izpostavljenosti ICNIRP s trditvami, da je 5G popolnoma varen in “ne predstavlja nevarnosti”.

Poglejmo ICNIRP in razkrijmo dejstva

Škodljivi učinki mikrovalovnih radiofrekvenčnih signalov, daleč pod smernicami Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), so dobro dokumentirani v znanstveni literaturi. ICNIRP smernice določa skupina neizvoljenih članov, ki priznavajo “da ICNIRP smernice niso obvezen predpis glede varnosti, niso “zadnja beseda” glede tega niti niso obrambni zidovi za industrijo ali druge.” Paolo Vecchia, prejšnji predsednik ICNIRP, septembra 2008 na konferenci RRT. Pojdite na diapozitiv številka 16
Smernic za izpostavljenost na strani: https://www.radiationresearch.org/wpcontent/uploads/2018/06/021145_vecchia.pdf

Nekdanji član ICNIRP zagovarja, da morajo brezžične povezave biti razvrščene v skupino z večjim kancerogenim tveganjem. Lin je bil član ICNIRP od leta 2004 do 2016. V članku v reviji IEEE Micorwave magazine poudarja, da je raziskava NTP našla jasne dokaze o povezavi med sevanjem mobilnih telefonov in rakom. Članek je na naslovu:
https://www.emfacts.com/2020/01/former-icnirp-member-advocates-that-wireless-must-get-a-morestringent-cancer-risk-class/

Svetovalni organi, kot so Public Health England, ICNIRP in zdaj razpuščena skupina AGNIR – Svetovalna skupina za neionizirno sevanje (AGNIR), dajejo netočne podatke in zavajajoče nasvete ter ponujajo neveljavne smernice. Prosimo, preberite pomemben prispevek znanstvenice za nevrologijo, dr. Sarah Starkey: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27902455

Nedavni uspešni primer na italijanskem sodišču je potrdil, da je izpostavljenost mobilnemu telefonu povzročila tumor v glavi. V razsodbi je poudarjeno dejstvo, da je „ICNIRP zasebna organizacija, katere smernice o radijskih frekvencah imajo velik gospodarski in strateški pomen za telekomunikacijsko industrijo, medtem ko ima več članov ICNIRP svetovanje in potencialne druge povezave z industrijo, zaradi česar bi se morali vzdržati od ocenjevanja zdravstvenih učinkov radiofrekvenčnih sevanj. Omenja se tudi 5G, ki je klofuta demokraciji, varnosti naših podatkov in naši osebni varnosti s tveganjem zvišanja mejnih vrednosti izpostavljenosti.” Prenos angleškega povzetka:
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2020/01/Turin-VerdictICNIRP_Judgment-SUMMARY-of-the-Turin-Court-of-Appeal-9042019_EN-min.pdf

First News se opirajo na Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in ICNIRP, ko trdijo, da je 5G varen. Skupina EMF Project pri Svetovni zdravstveni organizaciji in ICNIRP sta očitno ena in ista skupina ljudi. Gotovo bi si morali zastaviti vprašanje, zakaj skupina diskreditiranih zasebnih članov komisije ICNIRP nudi tehnično podporo skupini WHO EMF projekt. Italijansko sodišče pri svoji odločitvi ni sprejelo dokazov komisije ICNIRP zaradi njenih povezav z industrijo in je dejalo, naj se člani ICNIRP vzdržijo ocenjevanja zdravstvenih učinkov radiofrekvenčnih sevanj.

Radiation Research Trust (RRT) se pridružuje Robertu F Kennedyju ml. in poziva predsednika vlade Borisa Johnsona in politične voditelje k zaščiti tistih, ki so že bili poškodovani s tem sevanjem in k preprečevanju nadaljnjih poškodb.

RRT poziva predsednika vlade Borisa Johnsona in politične voditelje, naj nujno izpostavijo vprašanje navzkrižja interesov med skupino EMF projekt pri Svetovni zdravstveni organizaciji in komisijo ICNIRP.

Louis Slesin, urednik Microwave News, ugledna avtoriteta za biološke učinke neionizirnega sevanja, je izdal nedavno poročilo o ICNIRP, ki pravi: »Laži se morajo nehati«. Pozval je k razpustitvi ICNIRP in je rekel, “da je čas za čiščenje Hiše”. Radiation Research Trust se pridružuje Louisu Slesinu in številnim glasom po vsem svetu, ki kličejo k odpoklicu ICNIRP in EMF projekta pri WHO. To se ne more več nadaljevati, imenovati je treba resnično neodvisno skupino strokovnih zdravnikov znanstvenikov. https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house

First News ne omenjajo pomembnega dejstva v zvezi z uradno klasifikacijo te tehnologije. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), podskupina Svetovne zdravstvene organizacije z nalogo spremljanja in prepoznavanja globalnih vzrokov raka, je celotni spekter radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj (RF EMP) uvrstila v skupino 2B »možno rakotvornih dejavnikov«. Mi želimo poudariti dejstvo, da so člani IARC s kolektivno presojo soglasno sprejeli to odločitev. First News so zavajale s sugestijo, da ne obstajajo znanstvene skrbi. Glasovanje za razvrstitev celotnega spektra RF-EMP, 5kot možno rakotvornega pri ljudeh, je bilo skoraj soglasno: 29 za in 1 proti. Poročilo je na strani: https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

Dokazi o povečanem tveganju za raka so se še okrepili s študijami na človeku, kakor tudi s toksikološkimi študijami na živalih, ki so pokazale jasne dokaze tumorjev. Študija radiofrekvenčnega sevanja ameriškega Nacionalnega toksikološkega programa (NTP) v vrednosti 30 milijonov dolarjev in desetletni raziskovalni projekt italijanskega inštituta Ramazzini sta našla jasne dokaze malignih tumorjev. Dva različna inštituta z laboratoriji v različnih državah, sta našla popolnoma neodvisno drug od drugega, enake dosledne ugotovitve, kar krepi veljavnost teh prelomnih študij na živalih. Zunanji strokovni odbor 11 strokovnjakov je pohvalil metodologijo študije NTP in sklepal, da so rezultati pokazali jasne dokaze o rakotvornem delovanju.

Jasni dokazi o raku zaradi mobilnega sevanja iz Nacionalnega toksikološkega programa:
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Jasni dokazi o raku zaradi mobilnega sevanja iz raziskave Ramazzini inštituta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29530389

Poleg tega ni nobenih študij, ki bi dokazovale, da je ta tehnologija dolgoročno varna za izpostavljenost otrok ali za uporabo, na tisoče študij pa dokazuje, da ni varna. Delovna skupina BioInitiative je pregledala na tisoče strokovno preverjenih znanstvenih člankov. Ta skupina raziskovalcev izpostavlja dejstvo, da so bili biološki učinki očitno ugotovljeni in da se pojavljajo pri zelo nizki izpostavljenosti (pri netermičnih nivojih) elektromagnetnim poljem (EMP) in radiofrekvenčnim sevanjem. Poročilo poziva k previdnostnemu pristopu in nujnemu ukrepanju zaradi kroničnih bolezni, povezanih z EMP, ki so možno tveganje za vse ljudi. Te bolezni vključujejo škodljive učinke na centralni živčni sistem, rak, sprožanje in spodbujanje učinkov, okvare nekaterih možganskih funkcij, izgubo spomina in kognitivnih funkcij, neplodnost in imunsko disfunkcijo. http://www.bioinitiative.org

Kljub temu vlada Združenega kraljestva napreduje z uvajanjem 5G in neprostovoljnim obsevanjem celotnega prebivalstva v Veliki Britaniji, medtem ko mediji, kot je First News navajajo napačne trditve o popolni varnosti.

Naslednji deli sveta so zaustavili 5G: Slovenija, Nigerija, Kalamata
Mestni svet v Grčiji, Clare, Roscommon, Leitrim, Wicklow, County Laois in Sligo
Okrožni sveti na Irskem, Bruselj, Svet Bad Wiessee, Nemčija, 142
občin v Italiji, mestni svet Wells v Somersetu, mestni svet Lampeter, Shepton
Mallet, Somerset, župnijski svet West Monkton, Somerset, Brighton & Hove, Devonshire,
Totnes, Glastonbury, Trafford, Nizozemska, Švica. Podrobnosti si lahko preberete tukaj:
https://ehtrust.org/international-action-to-halt-and-delay-5g/

Neodvisni zdravniki in znanstveniki so pozvali k ukrepanju za boljšo zaščito javnosti, vključno z:

1) Mednarodna pritožba znanstvenikov EMP pri Združenih narodih: (www.emfscientist.org)
2) Zavrnitev trenutnih smernic ICNIRP ker ne varujejo zdravja: (www.emfcall.org)
3) Zaustavitev uvajanja 5G, dokler niso opravljene ustrezne varnostne študije: (www.5Gappeal.eu)

Poročilo, ki ga je napisal profesor Tom Butler, ima velike posledice za 5G projekt. V prispevku so predstavljene najnovejše objavljene raziskave in poglabljanje v preteklost zgodovinskih prispevkov o sevanju RF / EMP. Prosimo, vzemite si čas za branje in razumevanje potencialnih učinkov elektromagnetnega onesnaževanja na javno zdravje in okolje. To vprašanje je po vsem svetu povzročilo zaskrbljenost za prihodnost človeštva. Prispevek je na strani: https://www.radiationresearch.org/wpcontent/uploads/2019/10/On-the-Clear-Evidence-of-the-Risks-to-Children-from-Smartphone-and-WiFiRadio-Frequency -Radiation-Final-2019.pdf

BBC in mediji ne opozarjajo javnosti na resnico in dejstva. Prosim poglejte pomemben intervju s profesorjem Tomom Butlerjem, ki izpostavlja varnost 5G: Truth, Lies & the BBC. Profesor Butler je dejal: “Otroci so v prvi vrsti in oni so kanarčki v premogovniku, ker bodo kratkoročno bolj prizadeti. Ljudje so zaskrbljeni zaradi raka na primer, a takojšnja posledica ne bo rak, temveč bodo najprej motnje učenja, nevroloških funkcij in razpoloženja otrok. Prenos je mogoč na strani: https://www.youtube.com/watch?v=TFHelIB7Es&t=2s

Prav tako bi vas radi opozorili na zelo pomemben komentar prof. Denis L Henshawa, strokovnega sodelavca Collegium Ramazzini, zaslužnega profesorja Human Radiation Effects Atmospheric Chemistry Group School na Univerzi za kemijo v Bristolu. Če povzamemo, je Henshaw dejal: “Ideja, da radijski valovi mobilnega telefona nimajo dovolj kvantne energije, da poškodujejo DNK in zato ne morejo povzročiti slabega zdravja, je
napačna. Napačna je na več ravneh, od same fizike, na kateri domnevno temelji, do kemije in biologije. Ta ideja ne temelji na več deset tisoč strokovno pregledanih študijah, ki poročajo o bioloških učinkih zaradi izpostavljenosti električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem ter elektromagnetnemu sevanju, vključno s frekvencami radijskih valov, ki jih uporabljajo mobilni telefoni. ” Celoten komentar se nahaja na strani: https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2020/04/HenshawUpdate-16-April-2020-Non-ionising-radiation-quantum-energy-fallacy-V3.pdf

First News novice omenjajo tudi nevarne posledice zaradi škode na požganih stolpih mobilne telefonije. EM Radiation Research Trust je izrazil zaskrbljenost pri policiji in gasilski službi v povezavi z morebitnimi napakami na električni napeljavi. Tudi tiskovni predstavnik policije West Midlands je potrdil, da čakajo na požarnega inženirja, ki naj bi ugotivl, kako se je ogenj začel. Navedel je, “da bi to morda bila “električna težava”. Več o tem je na naslovu: https://www.birminghammail.co.uk/news/midlandsnews/watch-birmingham-ee-phone-mast-18035916

Prejšnje preiskave požarov na stolpih mobilne telefonije so ugotovile pregrevanje kablov, kar naj bi povzročilo požar. Poročilo, objavljeno v Coventry Telegraph oktobra 2006, poudarja to dejstvo: Mast catches fire OVERHEATING cables caused a mobile phone mast to set alight
https://www.coventrytelegraph.net/news/local-news/mast-catches-fire-3120431?

Zato je napačno, če First News ali katera koli druga medijska hiša trdijo, da so požari zaradi napadov, medtem ko o tem poteka preiskava policije in gasilske službe. Radiation Research Trust želi opomniti First News na njihovo odgovornost pri poročanju 2,2 milijonom otrok, ki so prejeli poročilo First News, da je 5G je popolnoma varen. Ti otroci bodo del največjega človeškega poskusa, ki poteka brez njihove privolitve. To je kršitev Nürnberškega zakonika, kjer načelo 1 navaja: Prostovoljno soglasje človeškega subjekta je absolutno bistvenega pomena. https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf

Radiation Research Trust poziva First News, naj ponovno pregledajo nasvete, ki jih dajejo otrokom glede varnosti 5G in nujno ponovno ocenijo dokaze. Premierja Borisa Johnsona in vladne uradnike pozivamo, naj zaščitijo naše zdravje in prihodnost naših otrok. Če želite razpravljati, se obrnite na Radiation Research Trust. Veselimo se vašega odgovora na našo globoko zaskrbljenost.

S spoštovanjem,

Eileen O’Connor Susan Foster
EM Radiation Research Trust US Adviser, Radiation Research Trust
Direktorica Častna gasilka pri Gasilski enoti San Diego

V vednost:

Prime Minister Rt Hon Boris Johnson
First News Founder Steve Thomson
First News Founder Sarah Thomson
First News Editor in Chief Nicky Cox MBE
First News Managing Editor, Keilly Swift
First News Science Editor, Eddie de Oliveria
First News Head of Digital, Simon Ward
First News Head of Education, Nicolette Smallshaw
Radiation Research Trust Chairman Brian Stein CBE
Radiation Research Trust Advisor, Susan Foster
Dr Erica Mallery-Blythe: Erica Mallery-Blythe
Dafna Tachover, Attorney and Director, USA Children’s Health Defense
Powerwatch UK, Alasdair Philips
Professor Denis Henshaw Visiting Fellow, Institute of Environment, Health & Societies, Burnel University
David Gee Lawyer
Jessica Learmond-Criqui
Professor Tom Butler Public Health England SANTE-Director EU Commission
John F. Ryan Children’s Commissioner for England
Ann Longfield OBE Parliamentary Under Secretary of State for Children & Families at the Department for Education
Rt Hon Vicky Ford Secretary of State for Education
Rt Hon Gavin Williamson CBE Lord Chancellor and Secretary of State for Justice
Rt Hon Robert Buckland QC Secretary of State for Health and Social Care
Rt Hon Matt HancockMinister for Policing & the Fire Service
Rt Hon Brandon Lewis Minister for Digital, Culture, Media & Sport
Rt Hon Nigel Huddleston Minister for State for Education
Rt Hon Nick Gibb Secretary of State for Digital, Culture, Media & Sport
Rt Hon Oliver Dowden CBE Rt Hon Andrew Mitchell MP
Rt Hon David Davis MP
Rt Hon Iain Duncan Smith MP
Rt Hon Caroline Lucas MP
Rt Hon Peter Dowd MP
Rt Hon Tonia Antoniazzi MP
Rt Hon Geraint Davies MP
Rt Hon John McDonnell MP
Rt Hon Jeremy Corbyn MP
Rt Hon Harriet Harman MP
Rt Hon Esther McVey MP Leader of the Opposition
Rt Hon Keir Starmer Shadow Justice Secretary
Rt Hon David Lammy Shadow Secretary of State for Health and Social Care
Rt Hon Jonathan Ashworth Shadow Secretary for Education
Rt Hon Rebecca Long Bailey Shadow Minister for Policing & the Fire Service
Rt Hon Sarah Jones Shadow Minister for Digital, Culture, Media & Sport
Rt Hon Jo Stevens Shadow Minister for Schools
Rt Hon Margaret Greenwood Shadow Minister for International Trade
Rt Hon Bill Esterson Shadow Minister for Media
Rt Hon Chris Matheson Shadow Minister for Children & Early Years
Rt Hon Tulip Siddiq Mayor of Birmingham
Andy Street CBE Mayor of Liverpool
Joe Anderson Metro Mayor of Liverpool
Steve Rotheram Mayor of Manchester
Andy Burnham Human Rights Council Advisory Committee, United Nations Office, Geneva Birmingham City Councillor Ian Ward
Dr Peter Bishop, Birmingham Director for Digital & Customer Services
WHO Team Leader EMF/RF Radiation Programme Dr Emilie van Deventer WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus Independent Press Standards Organisation IMPRESS www.radiationresearch.org

The EM Radiation Research Trust is an educational organisation funded by donations. An independent Charity Registered No. 1106304 © The EM Radiation Research Trust 2003-2004 Contact address: Chairman Mr. Brian Stein CBE, Radiation Research Trust, Chetwode House, Leicester Road, Melton Mowbray, Leicestershire, LE13 1GA, UK

Deli naprej ...