Elektrosenzitivnost

Elektrosenzitivnost – intoleranca na elektromagnetna polja

Elektrosenzitivnost - intoleranca na elektromagnetna polja

Elektromagnetna hipersenzitivnost (EHS), poznana tudi kot elektrohipersenzitivnost ali elektrosenzitivnost, je sindrom intolerance na elektromagnetna polja. Znanstveniki so na podlagi več sto obravnavanih pacientov potrdili, da elektrosenzitivnost obstaja, ter da to niso samo psihiatrične motnje [1].

Ljudje, ki so izpostavljeni elektromagnetnim poljem, lahko razvijejo simptome in zdravstvene težave, poznane kot električna hipersenzitivnost. Če se izpostavljenost ne prekine, se lahko učinki s časom okrepijo [2].

Nizozemska fundacija za EHS (Dutch EHS Foundation) je izdelala študijo [2] o povrnitvi zdravja elektrosenzitivnim ljudem. Elektrosenzitivnim ljudem so razdelili vprašalnike pred in po izvedenih ukrepih zmanjšanja izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (EMP) in primerjali rezultate. Izvedena študija je eksperiment, ki služi kot pokazatelj rešitev s katerimi si lahko elektrosenzitivni ljudje pomagajo.

Rešitev je sestavljena iz dveh faz in je relativno preprosta:

  1. identifikacija virov EMP, ki povzročajo hipersenzitivne reakcije v obliki alergije;
  2. zmanjšanje izpostavljenosti identificiranim EMP.

Študija je pokazala, da je najbolj učinkovito zdravilo za boj proti EHS neuporaba električnih naprav, ki neprekinjeno oddajajo sevanje. Tovrstne naprave so brezžični hišni telefoni, mobilni telefoni in WiFi usmerjevalniki. Pri tem pa poudarjajo, da bodo vsi ostali ukrepi za zmanjšanje sevalnih obremenitev zanemarljivi, če se najprej ne rešijo omenjeni izvori sevanja. Simptomi se bodo le redko izboljšali, če se izpostavljenost EMP ne zmanjša do primernih vrednosti [2].

Kako prepoznati elektrohipersenzitivnost?

Običajni simptomi elektrosenzitivnosti so:

težave s spanjem, utrujenost, izčrpanost, pomanjkanje energije, nemirnost, razbijanje srca, problemi s krvnim tlakom, bolečine v mišicah in sklepih, glavoboli, depresija, težave s koncentracijo, pozabljivost, anksioznost, težave pri uriniranju, omotica, šumenje v ušesu in občutek pritiska v glavi in ušesih [3].

Elektrosenzitivni ljudje razvijejo simptome pod vrednostmi, ki jih določajo smernice. Simptomi elektrosenzitivnosti so lahko v razponu od benignih, začasnih simptomov, do resnih, izčrpavajočih simptomov, ki drastično škodijo fizičnemu in duševnemu zdravju. Simptomi EHS se lahko pojavljajo le občasno, toda s časom se lahko pogostost in resnost pojavljanja poveča. Simptomi se lahko zmanjšajo ali izginejo, če je škodljivo EMP učinkovito zmanjšano, s tem pa telo dobi možnost, da se regenerira [4]. 

Smernica za preventivo, diagnozo in obravnavanje zdravstvenih težav povezanih z elektromagnetnimi polji

Evropska akademija za okoljsko medicino je leta 2016 izdala podrobno smernico [4], ki daje pregled na do sedaj pridobljenim znanjem glede zdravstvenih tveganj povezanih z EMP. Smernica ponuja tudi priporočila za diagnozo, zdravljenje in ukrepe za izboljšanje zdravstvenega stanja elektrosenzitivnih ljudi.  

Na koga se obrniti ob sumu na elektrosenzitivnost?

Če sumite, da imate tovrstne težave z zdravjem, se obrnite na vašega osebnega zdravnika, vendar pa iz sledečega razloga pri tem bodite previdni. Če zdravnik ni seznanjen z elektrosenzitivnostjo, lahko simptome zamenja s psihološkim izvorom ter posledično postavi napačno diagnozo, navajajo na spletni strani electrosensitivesociety.com. V ta namen na omenjenem portalu zdravnikom priporočajo, da si preberejo smernico EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses for more information. –> Članek v angleškem jeziku Po naših podatkih v Sloveniji ni zdravnika, ki bi bil specializiran za elektromagnetno hipersenzitivnost, saj niti Nacionalni inštitut za javno zdravje ni pristojen za obravnavanje vplivom EMP na ljudi.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Poglavje elektromagnetnasenzitivnost je bilo postavljeno z namenom informiranja o omenjeni bolezni in ni nadomestilo za posvet z zdravnikom. Spletna stran ne daje zdravniških nasvetov, diagnoz in načinov zdravljenja. Ne prevzemamo odgovornosti za samodiagnoze, kot tudi ne diagnoze ali zdravljenja s strani tretjih oseb na podlagi vsebine te spletne strani. Če slutite, da imate težave z zdravjem, se obvezno posvetujte z zdravnikom ali drugo kvalificirano osebo za tovrstne težave. Vse informacije so pridobljene iz znanstvenih virov. Za njihovo točnost ne prevzemamo odgovornosti. 

Viri:

[1] Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environmentLuxembourg: Parliamentary Assembly, 2011

[2] H. Schooneveld, J. Bijnen, and P. Zuilen, “Electromagnetic field reduction restores health of electro-sensitive people,” vs. 3-6-2016, [Splet]. Dostopno: Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/335881682_Electromagnetic_field_reduction_restores_health_of_electro-sensitive_people. [Dostopano: november 2019].

[3] Guideline of the Austrian Medical Association for the diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses (EMF syndrome)Austrian Medical Association, Dunaj, Avstrija, 2012

[4] I Belyaev, A. Dean, H. Eger, G. Hubmann, R. Jandrisovits, M. Kern, M. Kundi, H. Moshammer, P. Lercher, K. Müller, G. Oberfeld, P. Ohnsorge, P. Pelzmann, C. Scheingraber and R. Thill, “De Gruyter,” EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-ralated health problems and illnesses31(3): 363-397, 2016

Tags: No tags

Comments are closed.