Intoleranca na elektromagnetna polja

Elektromagnetna hipersenzitivnost (EHS) ali krajše elektrosenzitivnost je sindrom intolerance na elektromagnetna polja. Znanstveniki so na podlagi več sto obravnavanih pacientov potrdili, da elektrosenzitivnost obstaja, ter da to niso samo psihiatrične motnje [vir].

Kako prepoznati elektrohipersenzitivnost?

Običajni simptomi elektrosenzitivnosti so težave s spanjem, utrujenost, izčrpanost, pomanjkanje energije, nemirnost, razbijanje srca, problemi s krvnim tlakom, bolečine v mišicah in sklepih, glavoboli, depresija, težave s koncentracijo, pozabljivost, anksioznost, težave pri uriniranju, omotica, šumenje v ušesu in občutek pritiska v glavi in ušesih [vir].

Nizozemska fundacija za EHS (Dutch EHS Foundation) je izdelala študijo [vir] o povrnitvi zdravja elektrosenzitivnim ljudem. Razdelili so jim vprašalnike pred in po izvedenih ukrepih zmanjšanja izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (EMP) in primerjali rezultate.

Ugotovili so, da je rešitev sestavljena iz dveh faz in je relativno preprosta:

  1. identifikacija virov EMP (strokovne meritve izvorov sevanja), ki povzročajo hipersenzitivne reakcije v obliki alergije;
  2. zmanjšanje izpostavljenosti identificiranim EMP.

Obstaja učinkovito »zdravilo«

Študija je pokazala, da je najbolj učinkovito zdravilo za boj proti EHS neuporaba električnih naprav, ki neprekinjeno oddajajo sevanje. Tovrstne naprave so brezžični hišni telefoni, mobilni telefoni in WiFi usmerjevalniki. Pri tem pa poudarjajo, da bodo vsi ostali ukrepi za zmanjšanje sevalnih obremenitev zanemarljivi, če se najprej ne odstranijo omenjeni izvori sevanja. Simptomi se bodo le redko izboljšali, če se izpostavljenost EMP ne zmanjša do primernih vrednosti [vir].

Elektrosenzitivni ljudje razvijejo simptome pri veliko nižjih izpostavljenostih od tistih, ki jih določajo smernice. Simptomi elektrosenzitivnosti so lahko v razponu od benignih, začasnih simptomov, do resnih, izčrpavajočih simptomov, ki drastično škodijo fizičnemu in duševnemu zdravju. Simptomi EHS se lahko pojavljajo le občasno, toda s časom se lahko pogostost in resnost pojavljanja poveča. Simptomi se lahko zmanjšajo ali izginejo, če je škodljivo sevanje učinkovito zmanjšano, s tem pa telo dobi možnost, da se regenerira [vir].

Smernice za obravnavanje EHS

Evropska akademija za okoljsko medicino je leta 2016 izdala podrobne smernice, ki dajejo pregled nad do sedaj pridobljenim znanjem glede zdravstvenih tveganj, povezanih z EMP. Smernice ponujajo tudi priporočila za diagnozo, zdravljenje in ukrepe za izboljšanje zdravstvenega stanja elektrosenzitivnih ljudi.

Na koga se obrniti ob sumu na elektrosenzitivnost?

Če sumite, da imate tovrstne težave z zdravjem, se obrnite na vašega osebnega zdravnika, vendar pa iz sledečega razloga pri tem bodite previdni. Če zdravnik ni seznanjen z elektrosenzitivnostjo, lahko simptomom pripiše psihološki izvor ter posledično postavi napačno diagnozo, navajajo na spletni strani electrosensitivesociety.com. Zato na omenjenem portalu zdravnikom priporočajo, da si preberejo smernice EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, ki so javno dostopne Po naših podatkih v Sloveniji ni zdravnika, ki bi bil specializiran za elektromagnetno hipersenzitivnost, kajti niti Nacionalni inštitut za javno zdravje ni pristojen za obravnavanje vplivov EMP na ljudi.

Samotarska bolezen

Elektrosenzitivnost je poznana tudi kot »samotarska bolezen«, saj kateri ljudje trpijo za njo, postanejo socialno izolirani. Zaradi vsepovsod prisotnih elektromagnetnih sevanj so ljudje privezani na svoj dom in že samo odhod po nakupih, v knjižnico, bolnišnico, je lahko za njih nevaren. Vsepovsod so namreč prisotni brezžični oddajniki, mobilni telefoni in drugi viri elektromagnetnih sevanj, na katere so občutljivi. Ljudje, ki imajo resnejšo obliko EHS, težko funkcionirajo v sodobnem svetu. Zaradi pomanjkanja sočutja drugih ljudi lahko to pripelje do izgube službe, nezmožnosti preživljanja prostega časa na način, kot so to počeli do sedaj in nenazadnje tudi do težav v družini [vir].

Elektrosenzitivnost narašča eksponentno

Število ljudi z elektrosenzitivnostjo iz leta v leto eksponentno narašča. Obstoj EHS priznava tudi Evropski Parlament, ki je že leta 2012 podal pisno izjavo o priznavanju elektromagnetne hipersenzitivnosti v Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene [vir]. Evropski parlament državam članicam priporočil, naj vključijo EHS v klasifikacijo bolezni in na seznam poklicnih bolezni. Poleg tega je Evropski parlament pozval vlade držav članic, naj upoštevajo previdnostno načelo, da bi zaščitili občutljive osebe, katerih število eksponentno narašča.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Poglavje elektromagnetnasenzitivnost je bilo postavljeno z namenom informiranja o omenjeni bolezni in ni nadomestilo za posvet z zdravnikom. Spletna stran ne daje zdravniških nasvetov, diagnoz in načinov zdravljenja. Ne prevzemamo odgovornosti za samodiagnoze kot tudi ne diagnoze ali zdravljenja s strani tretjih oseb na podlagi vsebine te spletne strani. Če slutite, da imate težave z zdravjem, se obvezno posvetujte z zdravnikom ali drugo kvalificirano osebo za tovrstne težave. Vse informacije so pridobljene iz znanstvenih virov. Za njihovo točnost ne prevzemamo odgovornosti.