Evropski parlament: učinki brezžične komunikacije 5G na zdravje ljudi

Evropski parlament: učinki brezžične komunikacije 5G na zdravje ljudi

POVZETEK:

Peta generacija telekomunikacijskih tehnologij, 5G, je bistvenega pomena za dosego evropske gigabitne družbe do leta 2025. Cilj – z neprekinjeno peto generacijo brezžične komunikacije pokriti vsa mestna območja, železnice in glavne ceste  je mogoče doseči le z ustvarjanjem zelo goste mreže anten in oddajnikov. Z drugimi besedami, število baznih postaj z višjimi frekvencami in drugih naprav bi bilo znatno povečano.

Ob tem se postavlja vprašanje, ali bodo negativno vplivale na zdravje ljudi in okolje višje frekvence in milijarde dodatnih povezav, ki bodo po raziskavah pomenile stalno izpostavljenost celotne populacije, vključno z otroki. Ker raziskovalci na splošno menijo, da takšni radijski valovi ne predstavljajo grožnje za prebivalstvo, raziskave do zdaj niso obravnavale stalne izpostavljenosti, ki bi jo uvedla 5G. V skladu s tem del znanstvene skupnost meni, da je potrebno več raziskav o potencialnih negativnih bioloških učinkih elektromagnetnih polj (EMP) in 5G, zlasti glede na pojav nekaterih resnih bolezni. Nadaljnja preučitev je potrebna glede združevanja raziskovalcev iz različnih strok, zlasti medicine in fizike ali inženiringa, za nadaljnje raziskave učinkov 5G.

Trenutno veljavna določba EU o izpostavljenosti brezžičnim signalom; Priporočilo Sveta o omejitvi izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnim poljem (0 Hz do 300 GHz) je zdaj staro 20 let in tako ne upošteva posebnih tehničnih lastnosti 5G.

EPRS | European Parliamentary Research Service Author:

Miroslava Karaboytcheva Members’ Research Service PE 646.172 – February 2020

Odlomki iz stališč Evropskega Parlamenta z dne 11.2. 2020:

Slabosti 5G:

Ker je bolj zapletena in zahteva gostejšo pokritost baznih postaj, da zagotovi pričakovano zmogljivost, bo tehnologija 5G bo stala veliko več kot prejšnje mobilne tehnologije. Po ocenah Evropske komisije, da bi dosegli cilj, vključno s pokritjem 5G v vseh mestnih območjih, so stroški do leta 2025 ocenjeni na približno 500 milijard EUR.

Učinki 5G brezžične komunikacije na zdravje ljudi

Vprašanja ostajajo brez odgovora, kaj tehnologija 5G pravzaprav je, za kaj gre, ali ima vpliv na zdravje ljudi in okolje, ali je varna, ali nudi dobro vrednost za denar in ali bo kdo pripravljen plačati za to. Kot alternativa, bi po mnenju nekaterih strokovnjakov bila optična vlakna bolj varna, zavarovana in bi nudila večjo hitrost kot 5G. Optična vlakna niso brezžična tehnologija. 

Raziskave o vplivu EMP in 5G na zdravje ljudi

Akademska literatura o učinkih izpostavljenosti EMP in zlasti 5G hitro raste. Nekateri raziskovalni prispevki podpirajo možna tveganja za zdravje, drugi pa ne. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) pri Svetovni zdravstveni organizaciji je radiofrekvenčna elektromagnetna polja (EMP) razvrstila kot »možno rakotvorna za ljudi« v letu 2011. IARC je pred kratkim določil ponovni pregled učinkov sevanja EMP v naslednjih petih letih (2020–2024). Del znanstvene skupnosti – večinoma zdravnikov in raziskovalcev medicinskih znanosti, meni da obstajajo negativni vplivi zaradi izpostavljenosti EMP in da se bodo ti povečali z uvajanjem 5G. Leta 2015 je bil Združenim narodom, in leta 2017 tudi Evropski Uniji, predložen 5G Apel, z naraščajočim številom podpisov znanstvenikov (268 znanstvenikov in zdravnikov do18. decembra 2019).  

Podpisniki navajajo, da se s čedalje večjo uporabo brezžične tehnologije, zlasti ko bo nameščeno omrežje 5G, nihče ne bo mogel izogniti izpostavljenost stalnemu sevanju EMP zaradi ogromnega števila oddajnikov 5G, skupaj z ocenjenih od 10 do 20 milijard povezav ( samo vozečih avtomobilov, avtobusov, nadzornih kamer, gospodinjskih aparatov itd.). Poleg tega 5G Apel navaja, da veliko število znanstvenih publikacij prikazuje učinke izpostavljenosti EMP, kot je povišano tveganje za raka, genetske poškodbe, motnje učenja in spomina, nevrološke motnje itd. 5G Apel poudarja škodljiv učinek ne le na ljudi, temveč tudi na okolje.

5G Apel priporoča moratorij na uvedbo 5G za telekomunikacije, dokler od industrije neodvisni znanstveniki v celoti ne raziščejo potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. Nagovarjajo EU, da sledi Resoluciji Sveta Evrope 1815 in zahtevajo, da novo oceno izvede neodvisna delovna skupina. V zvezi s tem nekateri znanstveniki menijo, da je treba določiti nove mejne vrednosti izpostavljenosti ob upoštevanju novih značilnosti izpostavljenosti. Takšne omejitve izpostavljenosti bi morale temeljiti na bioloških učinkih EMP sevanja (glejte raziskavo: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22676645) , ne pa na energijsko določeni specifični stopnji absorpcije.

Neionizirno sevanje, ki vključuje sevanje iz mobilnih telefonov in 5G, se dojema kot na splošno neškodljivo zaradi pomanjkanja moči. Vendar pa nekateri zgoraj omenjeni znanstveniki opozarjajo, da pri posebnem primeru 5G vprašanje ni v potenci, ampak v pulzu, ter v frekvencah, katerim bo izpostavljena celotna populacija zaradi goste mreže anten in po oceni na milijarde sočasnih povezav. Ker 5G uporablja zelo visoko stopnjo pulzacij, je ideja glede 5G uporaba višjih frekvenc, ki omogočajo tako visoke stopnje pulzacije, da bi se lahko prenašale zelo velike količine informacij na sekundo. Študije kažejo, da so impulzna elektromagnetna polja (EMP) v večini primerov bolj biološko aktivna in zato bolj nevarna kot nepulzna EMP. Vsaka posamezna brezžična komunikacijska naprava vsaj delno komunicira s pulzacijami in pametnejša je naprava, več ima pulzacij. Posledično, čeprav je sevanje 5G glede na moč lahko šibko, ima lahko stalno in nenormalno pulzno sevanje vpliv. Skupaj z načinom in trajanjem izpostavljenosti značilnosti signala 5G, kot je pulziranje, se povečajo biološki in zdravstveni vplivi izpostavljenosti, vključno s poškodbo DNK, za katero velja, da je povzročitelj raka (glejte raziskavo https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991). Poškodba DNK je tudi povezana z reproduktivnim upadom in nevrodegenerativnimi boleznimi.

Pregled iz leta 2018 ( https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438463917308143?via%3Dihub) nedavno objavljenih recenziranih člankov o bioloških in zdravstvenih učinkih radiofrekvenčnih EMP, vključno s 5G, preverja tudi razpoložljive dokaze o učinkih milimetrskih valov. Pregled ugotavlja, da se dokazi o bioloških učinkih radiofrekvenčnih EMP vse bolj nabirajo in čeprav so v nekaterih primerih še vedno preliminarni ali sporni, opozarjajo na obstoj interakcij na več ravneh med visokofrekvenčnimi EMP in biološkimi sistemi ter dopuščajo obstoj onkoloških in ne onkoloških (predvsem reproduktivnih, presnovnih, nevroloških, mikrobioloških) učinkov. Poleg tega poudarja, da široko uporabljena in povečana gostota brezžičnih naprav in anten povzroča posebne skrbi. Pri tem pa… čeprav so biološki učinki komunikacijskih sistemov 5G slabo raziskani, so se že začeli mednarodni akcijski načrti za razvoj omrežij 5G, s povečanjem naprav in gostote majhnih celic s prihodnjo uporabo milimetrskih valov. Vendar obstajajo znaki, da milimetrski valovi lahko zvišajo temperaturo kože, pospešujejo množenje celic ter vnetne in presnovne procese. Glede na ta pregled, so potrebne nadaljnje študije za izboljšanje neodvisnega raziskovanja vplivov radiofrekvenčnih EMP na zdravje, zlasti pa milimetrskih valov.

Obstaja veliko manj raziskav za ugotavljanje učinkov tehnologij 5G na ljudi in okolje, kot navaja  drugi pregled študij, objavljen leta 2018.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300161?via%3Dihub 

Glede na že obstoječo kompleksno kombinacijo nižjih frekvenc, trdijo v pregledu, bi poleg teh pričakovana višje frekvenčna sevanja 5G lahko negativno vplivala na telesno in duševno javno zdravje. Konkretno v primeru milimetrskih valov analizira rezultate raziskav, ki so odkrile učinke na kožo, oči in imunski sistem ter odpornost proti bakterijskim antibiotikom. Pregled kaže, da bo učinke radiofrekvenčnih EMP problematično preučevati epidemiološko, saj ne bo bilo nobene neizpostavljene skupine ljudi. Zato študija zahteva previdnost pri uvedbi te nove tehnologije 5G. Avtor trdi, da čeprav fiziki in inženirji zagotavljajo, da je toplota edini način poškodb zdravja, pa medicinski znanstveniki navajajo, da obstajajo tudi drugi mehanizmi, pri čemer lahko delovanje celic moti netermična izpostavljenost radijskim frekvencam.

Pregled znanstvenih člankov iz leta 2016, ki zajema eksperimentalne podatke o oksidativnih učinkih radiofrekvenčnega sevanja z nizko intenzivnostjo v živih celicah, ugotavlja, da je med 100 trenutno na voljo pregledanimi študijami (18 in vitro študij, 73 študij na živalih, 3 študije na rastlinah in 6 študij na ljudeh), “… ki se ukvarjajo z oksidativnimi učinki radiofrekvenčnega sevanja nizke intenzivnosti, na splošno, 93 študij potrdilo, da radiofrekvenčno sevanje povzroči oksidativne učinke v bioloških sistemih “. Bolj natančno, v 58 študijah laboratorijskih podgan je 54 pokazalo pozitivne rezultate in 4 od 6 študij pri ljudeh je bilo pozitivnih. Poleg tega je bilo 17 od 18 študij in vitro pozitivnih, vključno z dvema na človeških spermatozoidih in dvema na človeških krvnih celicah. Po mnenju avtorjev: „Analiza sodobnih podatkov o bioloških učinkih nizkointenzivnega radiofrekvenčnega sevanja vodi do trdnega sklepa, da je to fizikalno sredstvo močan oksidativni stres za žive celice. Pregled iz leta 2016 je na naslovu:   https://5ginformation.net/wp-content/uploads/Mechanism-Final-1.pdf

Študija iz leta 2018 na živalih je pokazala, da elektromagnetno sevanje, ki ga oddaja Wi-Fi omrežje, lahko privede do hiperglikemije, povečanega oksidativnega stresa in motenega izločanja insulina v trebušni slinavki podgan. Način ustvarjanja sladkorne bolezni (ki lahko dolgoročno privede do pomanjkljivega delovanja ledvic) pri laboratorijskih podganah je ta, da jih izpostavimo 2,4 Ghz, tudi za samo kratek čas. Študija je na naslovu : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2018.1490039

(opomba: Prevod povzetka študije je na naslovu: 

https://publishwall.si/radha88880000/post/522923/wi-fi-24-ghz-povzroca-motnje-trebusne-slinavke-pri-podganah )

Poročilo znanstvenega sveta švedske Agencije za varstvo pred sevanji elektromagnetnih polj je leta 2019 obravnavalo dve veliki študiji na živalih: študijo ameriškega Nacionalnega toksikološkega programa (NTP) in italijansko Falcioni et al. raziskavo, ki analizira razmerje med izpostavljenostjo radijskim valovanjem in švannomu srca pri samcih podgan. Poročilo ugotavlja, da je v rezultatih med obema študijama nekaj neskladja in da ni bila ugotovljena nova vzročna zveza med izpostavljenostjo EMP in tveganjem za zdravje. Priporoča, da so pomembne nadaljnje raziskave, zlasti glede dolgoročnih učinkov, še posebej, ker bo izpostavljena celotna populacija. Poudarja, da bi moralo biti možno razmerje med izpostavljenostjo radijskim valovom in oksidativnemu stresu predmet nadaljnjih raziskav, pa tudi povezave med šibkimi nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji in otroško levkemijo, ki so bile ugotovljene v epidemioloških študijah

Odziv znanstvene skupnosti na to poročilo je prikazan v nedavnem komentarju o uporabnosti študije nacionalnega toksikološkega programa o radiofrekvenčnih sevanjih mobilnega telefona za oceno tveganj za zdravje ljudi, kljub neutemeljenim kritikam, katerih cilj je čim bolj zmanjšati ugotovitve škodljivih učinkov na zdravje. Avtor navaja, da je bila študija NTP zasnovana za preizkus hipoteze, da pri netermični intenzivnosti izpostavljenosti sevanje mobilnih telefonov ne more povzročiti škodljivega učinka na zdravje. Njen namen je bil zagotoviti podatke za oceno zdravstvenih tveganj, ki jih povzroči kateri koli odkrit strupen ali kancerogen učinek, saj je bilo prej le malo znanega o dolgotrajni izpostavljenosti sevanju mobilnih telefonov in vplivih na zdravje. Glede rezultatov študije NTP med drugim avtor zagovarja uporabo živalskih študij, ki lahko odpravijo potrebo da se čaka, dokler ne bo na voljo dovolj podatkov o raku pri ljudeh, da se potem lahko izvajajo strategije za varovanje javnega zdravja. Po avtorjevem mnenju, je intenzivnost izpostavljenosti možganov podgan v raziskavi NTP bila podobna potencialni človeški izpostavljenosti mobilnemu telefonu.

Nasprotno pa pregled 94 člankov, ki ga je v letu 2019 financiral Deutsche Telekom, navaja, da “… razpoložljive študije ne zagotavljajo ustreznih in zadostnih informacij za smiselno oceno varnosti ali netermičnih učinkov. Da so potrebne  raziskave v zvezi z lokalnim razvojem toplote na majhnih površinah, npr. na koži ali očesu, in glede vplivov na okolje. Ne ugotavlja doslednega razmerja med gostoto moči, trajanjem izpostavljenosti ali frekvenco in učinki izpostavljenosti “.

Od leta 2012 ni opaziti opaznega povečanja vsakodnevne izpostavljenosti EMP, kljub vse večji uporabi brezžičnih komunikacijskih naprav, trdi drug pregled študij iz leta 2019. Kljub temu pa še vedno ni jasno, kako dobro te študije vsakodnevne izpostavljenosti upoštevajo dejansko absorbiran odmerek radiofrekvenčnih EMP s strani prebivalstva. Ta študija ugotavlja, da je nujno potrebna boljša količinska opredelitev dejanske absorpcije radiofrekvenčnih EMP iz komunikacijskih naprav s strani prebivalstva.

Pot pred nami za 5G

Nujno potrebno je okrevanje gospodarstva in vodstvo pri izvajanju digitalnih tehnologij; ter dolgotrajna gospodarska rast v Evropi. Vendar je treba upoštevati vse možne stranske negativne učinke. Ob upoštevanju ekonomskih vidikov 5G, obstaja veliko izzivov na poti do “gigabitne družbe”, kot so na primer vprašanja industrije ali bodo načrti za komercialno predstavitev 5G leta 2020 izpolnjeni, ob upoštevanju tehnične kompleksnosti in potrebnih naložb.

Drugi pomisleki se nanašajo na ustvarjanje zadostnega povpraševanja po 5G, na zaščito in na zdravje, varnost in okoljska vprašanja. Za to je potrebna širša ozaveščenost javnosti in soglasje,  zlasti glede možnih negativnih vplivov na zdravje zaradi neizogibnosti stalnizpostavljenosti državljanov v okolju 5G. Nedavna akademska literatura kaže, da ima kontinuirano brezžično sevanje biološke učinke, zlasti ob upoštevanju posameznih značilnosti 5G, kot so: kombinacija milimetrskih valov, višja frekvenca, količina oddajnikov in količina povezav. Različne študije kažejo, da bi 5G vplival na zdravje ljudi, rastlin, živali, žuželk in mikrobov – in ker je 5G nepreverjena tehnologija, bi bil premišljen previden pristop. Splošna deklaracija o človekovih pravicah Združenih Narodov, Helsinški sporazum in druge mednarodne pogodbe priznavajo, da je informirana privolitev pred posredovanjem, ki lahko vpliva na zdravje ljudi, bistvena temeljna človekova pravica, ki postane še bolj pomembna pri izpostavljenosti otrok in mladih.

Med znanstveniki obstaja nekaj razhajanj glede možnih negativnih učinkov izpostavljenosti EMP in  5G. Strokovnjaki redko imajo dopolnilna znanja o fiziki, tehniki in medicini, zato bi bilo mogoče doseči celovitejše strokovno znanje s kombiniranjem raziskovalnih skupin, ki imajo izkušnje iz vseh ustreznih disciplin. Nekateri strokovnjaki so predlagali tehnologijo optičnih vlaken kot varno alternativo 5G, saj signal ostaja znotraj vlakna. Njen potencial je veliko večji kot pri 5G in ni primerjave med optičnimi vlakni in brezžičnim omrežjem. Naložbe v optična vlakna lahko v prihodnosti nadgradimo do nadstandardnih hitrosti, medtem ko je za brezžične tehnologije potrebno spremeniti celoten sistem.

Glede na študijo v letu 2019 : „Uvajanje 5G: stanje v Evropi, ZDA in Aziji“, pripravljeno za Evropski parlament, so bistvene dolgoročne tehnološke raziskave. „Ključna težava je nenavadnost pojava širjenja (valov), zlasti pa nadzor in merjenje izpostavljenosti radiofrekvenčnim EMP z večkratnim vhodom/izhodom (MIMO) pri milimetrskih valovnih frekvencah za slušalko in bazno postajo. Tehnologija predstavlja izzive za trenutno raven strokovnega znanja (na podlagi predhodnih eneracije mobilnega radijskega inženiringa) tako za dobavitelje kot za organizacije za standardizacijo, ki morajo specifikacije vključiti v prihodnje standarde 5G “. Študija navaja, da je glavna težava je v tem, da trenutno ni mogoče natančno simulirati ali izmeriti dejanskih emisij 5G v resničnem svetu.

Za boljše razumevanje mehanizmov, na katerih temeljijo možni učinki EMP na zdravje ter za opis stopnje izpostavljenosti prebivalstva, se je leta 2014 pričel Projekt (GERoNiMO), s posplošenimi raziskavami EMP po novih metodah. Financiral se je v okviru Sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj, za iskanje odgovorov na vprašanja v zvezi z EMP in zdravjem. Predlaga celostni pristop z uporabo epidemioloških študij, tehnik ocenjevanja izpostavljenosti, mehanističnih in živalskih modeli ter strokovnih mrež, ki naj po možnosti uporabljajo nove metode. Projekt GERoNiMO se je končal leta 2018.

Evropska komisija še ni izvedla študij o možnih zdravstevnih tveganjih tehnologije 5G.

Celotno besedilo: https://www.emfsa.co.za/wp-content/uploads/2020/02/EPRS_BRI2020646172_EN.pdf

Povzetek: https://www.emfsa.co.za/news/european-parliament-briefing-effects-of-5g-wireless-communication-on-human-health/

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29646172&fbclid=IwAR19lSO_W-oqo8bjcKr1QSZcwBxxmSpbfcryNp-N-XJ229HSz3bSyQKd2YE

Tags: No tags

Comments are closed.