MEDNARODNI (EMP) ZNANSTVENI POZIV

 

MEDNARODNI (EMP) ZNANSTVENI POZIV

International EMF Scientist Appeal

Za:    Njegova ekscelenca Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov;

          Cenjena Dr. Margaret Chan, generalna direktorica Svetovne zdravstvene organizacije;

          Cenjeni Achim Steiner, izvršni direktor programa Z.N. za okolje;

          Članice Združenih narodov

Mednarodni poziv

Znanstveniki pozivajo k zaščiti pred izpostavljenostjo neionizirajočemu elektromagnetnemu polju

Smo znanstveniki, ki se ukvarjamo s preučevanjem bioloških in zdravstvenih učinkov neionizirajočega elektromagnetnega polja (EMP). Na osnovi strokovno preverjenih in objavljenih raziskav smo resno zaskrbljeni zaradi vseprisotne in naraščajoče izpostavljenosti EMP, ki ga povzročajo elektronske in brezžične naprave. Med tovrstne naprave med drugim spadajo tudi naprave z radijsko frekvenčnim sevanjem (RFS), kot so mobilni telefoni, brezžični telefoni skupaj z baznimi postajami, WiFi, oddajne antene, pametni števci in mobilne varuške pa tudi električne naprave in infrastruktura, ki se uporablja pri dovajanju električne energije in ki povzroča izjemno nizkofrekvenčno elektromagnetno polje (INF EMP).

Znanstvena podlaga naše skupne zaskrbljenosti

Številne nedavne znanstvene objave so dokazale, da EMP vplivajo na žive organizme že pri bistveno nižjih vrednostih, kot jih določa večina mednarodnih in državnih smernic. Učinki vključujejo povečano tveganje za raka, celični stres, povečanje škodljivih prostih radikalov, poškodbe genetskega materiala, strukturne in funkcijske spremembe reprodukcijskega sistema, probleme pri učenju in pomnjenju, nevrološke motnje in negativen vpliv na splošno počutje ljudi. Škoda pa še zdaleč ni omejena zgolj na človeško raso, saj obstaja vse več dokazov škodljivih učinkov tako na rastlinski kot tudi živalski svet.

Tovrstni izsledki upravičujejo naš poziv Združenim narodom (ZN) in vsem članicam po svetu, naj prepričajo Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), da uveljavi močno vodilno vlogo pri pospeševanju boljših zaščitnih ukrepov glede EMP, spodbujanju previdnostnih ukrepov in izobraževanju javnosti glede tveganja za zdravje, zlasti glede tveganja za otroke in razvoj ploda. Če SZO ne bo ukrepala, ne bo izpolnila svoje vloge vodilne mednarodne agencije za javno zdravje.

Nezadostne mednarodne smernice za neionizirajoče EMP

Razne agencije, ki določajo varnostne standarde, niso uspele uveljaviti zadostnih smernic za zaščito splošne javnosti, zlasti otrok, ki so še bolj ranljiva skupina za učinke EMP.

Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim sevanjem (ICNIRP) je leta 1998 določila »Smernice za omejitev izpostavljenosti časovno spremenljivim električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (do 300 GHz)« [1]. Smernice so sprejele tudi SZO in številne države po vsem svetu. SZO poziva vse narode, da sprejmejo smernice ICNIRP in spodbudijo mednarodno harmonizacijo standardov. Leta 2009 je ICNIRP podala izjavo, v kateri je ponovno potrdila smernice iz leta 1998, saj po njenem mnenju znanstvene raziskave, objavljene od tedaj, “niso predložile nobenih dokazov o škodljivih učinkih pod osnovnimi omejitvami, zato ponovna revizija smernic glede omejitev izpostavljenosti visokofrekvenčnemu elektromagnetnemu polju ni potrebna” [2]. ICNIRP kljub naraščajočim znanstvenim dokazom, ki kažejo, da je stanje drugačno, tako trdi še danes. Naše mnenje je, da smernice ICNIRP javnega zdravja ne ščitijo v zadostni meri, saj ne upoštevajo dolgoročne izpostavljenosti učinkom nizke intenzitete.

SZO je leta 2002 [3] sprejela klasifikacijo Mednarodne agencije za raziskave raka (MARR) o izjemno nizkofrekvenčnem elektromagnetnem polju (INF EMP), leta 2011 [4] pa klasifikacijo o radijsko frekvenčnem sevanju (RFS). EMP je glede na klasifikacijo uvrščeno kot potencialno rakotvorno za človeka (skupine 2B). Kljub izsledkom obeh klasifikacij MARR pa SZO še vedno trdi, da ni dovolj dokazov, ki upravičujejo znižanje dovoljenih meja količinske izpostavljenosti.

Glede na to, da so načela za določanje standardov za izogibanje škodljivih učinkov na zdravje stvar polemike, predlagamo, da Program Združenih narodov za okolje (UNEP) skliče in finančno podpre neodvisen multidisciplinaren odbor, ki bo raziskal prednosti in slabosti alternativ trenutnim praksam, ki bi lahko bistveno zmanjšale izpostavljenost ljudi radijsko frekvenčnemu in elektromagnetnemu polju. Posvetovanje odbora mora biti transparentno in nepristransko. Čeprav je ključnega pomena, da je v proces vključena in da v njem sodeluje tudi industrijska panoga, ji ne bi smelo biti dovoljeno, da vpliva na procese ali sklepe odbora. Odbor mora ZN in SZO predložiti analizo za vodilo pri izvedbi preventivnih ukrepov.

Vsi skupaj zahtevamo še, da:

  1. se otrokom in nosečnicam zagotovi zaščita;
  2. se okrepijo smernice in predpisani standardi;
  3. se spodbuja proizvajalce pri razvijanju varnejše tehnologije;
  4. službe, ki so odgovorne za proizvajanje, prenos, dovajanje in nadzorovanje električne energije, vzdržujejo ustrezno kakovost energije in zagotavljajo primerno električno ožičenje, da bi zmanjšale škodljiv ozemljitveni tok;
  5. se javnost v celoti obvešča o potencialnem tveganju za zdravje zaradi elektromagnetne energije in da se jo pouči o strategijah zmanjšanja škodljivih učinkov;
  6. se zdravstveno osebje pouči o bioloških učinkih elektromagnetne energije in da se mu zagotovi izobraževanje glede oskrbe pacientov z elektromagnetno senzibilnostjo;
  7. vlade finančno podprejo izobraževanje in raziskave na področju elektromagnetnega polja in zdravja ter da je ta podpora neodvisna od industrije ter zahtev po sodelovanju industrije z raziskovalci;
  8. mediji pri navajanju mnenj strokovnjakov v zvezi z zdravstvenimi in varnostnimi vidiki tehnologij, ki oddajajo EMP, razkrijejo finančne povezave strokovnjakov z industrijo;
  9. se ustanovijo bela območja (območja brez sevanja).

1) http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
2) http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf
3) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/
4) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/

Datum prve objave: Maj 11, 2015

Datum objave te verzije: Oktober 15, 2015

Prosimo vas, da vsa vprašanja, vključno z dopisi kvalificiranih znanstvenikov, ki želijo biti vključeni pri tem pozivu, naslovite na vodjo mag. Elizabeth Kelley, EMFscientist.org, na naslov: info@EMFscientist.org

Opomba: podpisniki poziva so svoj podpis prispevali kot posamezniki in pripisali ustanovo, pri kateri so aktivni. Kljub temu pa podpis ne izraža nujno mnenja njihovih delodajalcev ali strokovnih organizacij, s katerimi so povezani.

Signatories

Armenia
Prof. Sinerik Ayrapetyan, Ph.D., UNESCO Chair – Life Sciences International Postgraduate Educational Center, Armenia

Australia
Dr. Priyanka Bandara, Ph.D., Independent Env.Health Educator/Researcher, Advisor, Environmental Health Trust; Doctors for Safer Schools, Australia
Dr. Peter French BSc, MSc, MBA, PhD, FRSM, Conjoint Senior Lecturer, University of New South Wales, Australia
Dr. Bruce Hocking, MD, MBBS, FAFOEM (RACP), FRACGP, FARPS, specialist in occupational medicine; Victoria, Australia
Dr. Gautam (Vini) Khurana, Ph.D., F.R.A.C.S., Director, C.N.S. Neurosurgery, Australia
Dr. Don Maisch, Ph.D., Australia
Dr. Mary Redmayne, Ph.D., Department of Epidemiology & Preventive Medicine, Monash University, Australia
Dr. Charles Teo, BM, BS, MBBS, Member of the Order of Australia, Director, Centre for Minimally Invasive Neurosurgery at Prince of Wales Hospital, NSW, Australia

Austria
Dr. Michael Kundi, MD, University of Vienna, Austria
Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria
Dr. Bernhard Pollner, MD, Pollner Research, Austria
Prof. Dr. Hugo W. Rüdiger, MD, Austria

Bahrain
Dr. Amer Kamal, MD, Physiology Department, College of Medicine, Arabian Gulf University, Bahrain

Belgium
Prof. Marie-Claire Cammaerts, Ph.D., Free University of Brussels, Faculty of Science, Brussels, Belgium
Joris Everaert, M.Sc., Biologist, Species Diversity team, Research Institute for Nature and Forest, Belgium
Dr. Andre Vander Vorst, PhD, Professor Emeritus, University Louvain-la-Neuve, Belgium

Brazil
Vânia Araújo Condessa, MSc., Electrical Engineer, Belo Horizonte, Brazil
Prof. Dr. João Eduardo de Araujo, MD, University of Sao Paulo, Brazil
Dr. Francisco de Assis Ferreira Tejo, D. Sc., Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, State of Paraíba, Brazil
Prof. Alvaro deSalles, Ph.D., Federal University of Rio Grande Del Sol, Brazil
Prof. Adilza Dode, Ph.D., MSc. Engineering Sciences, Minas Methodist University, Brazil
Dr. Daiana Condessa Dode, MD, Federal University of Medicine, Brazil
Michael Condessa Dode, Systems Analyst, MRE Engenharia Ltda, Belo Horizonte, Brazil
Prof. Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Cellular&Molecular Biology, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil

Canada
Dr. Magda Havas, Ph.D., Environmental and Resource Studies, Centre for Health Studies, Trent University, Canada
Dr. Paul Héroux, Ph.D., Director, Occupational Health Program, McGill University; InvitroPlus Labs, Royal Victoria Hospital, McGill University, Canada
Dr. Tom Hutchinson, Ph.D., Professor Emeritus, Environmental and Resource Studies, Trent University, Canada
Prof. Ying Li, Ph.D., InVitroPlus Labs, Dept. of Surgery, Royal Victoria Hospital, McGill University, Canada
James McKay M.Sc, Ecologist, City of London; Planning Services, Environmental and Parks Planning, London, Canada
Prof. Anthony B. Miller, MD, FRCP, University of Toronto, Canada
Prof. Klaus-Peter Ossenkopp, Ph.D., Department of Psychology (Neuroscience), University of Western Ontario, Canada
Dr. Malcolm Paterson, PhD. Molecular Oncologist (ret.), British Columbia, Canada
Prof. Michael A. Persinger, Ph.D., Behavioural Neuroscience and Biomolecular Sciences, Laurentian University, Canada
Margaret Sears MEng, PhD, Ottawa Hospital Research Institute, Prevent Cancer Now, Ottawa, ON, Canada
Sheena Symington, B.Sc., M.A., Director, Electrosensitive Society, Peterborough, Canada

China
Prof. Huai Chiang, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University School of Medicine, China
Prof. Yuqing Duan, Ph.D., Food & Bioengineering, Jiangsu University, China
Dr. Kaijun Liu, Ph.D., Third Military Medical University, Chongqing, China
Prof. Xiaodong Liu, Director, Key Lab of Radiation Biology, Ministry of Health of China; Associate Dean, School of Public Health, Jilin University, China
Prof. Wenjun Sun, Ph.D., Bioelectromagnetics Key Lab, Zhejiang University School of Medicine, China
Prof. Minglian Wang, Ph.D., College of Life Science & Bioengineering, Beijing University of Technology, China
Prof. Qun Wang, Ph.D., College of Materials Science & Engineering,  Beijing University of Technology, China
Prof. Haihiu Zhang, Ph.D., School of Food & BioEngineering, Jiangsu University, China
Prof. Jianbao Zhang, Associate Dean, Life Science and Technology School, Xi’an Jiaotong University, China
Prof. Hui-yan Zhao, Director of STSCRW, College of Plant Protection, Northwest A & F University, Yangling Shaanxi, China
Prof. J. Zhao, Department of Chest Surgery, Cancer Center of Guangzhou Medical University, Guangzhou, China

Croatia
Ivancica Trosic, Ph.D., Institute for Medical Research and Occupational Health, Croatia

Egypt
Prof. Dr. Abu Bakr Abdel Fatth El-Bediwi, Ph.D., Physics Dept., Faculty of Science, Mansoura University, Egypt
Prof. Dr. Emad Fawzy Eskander, Ph.D., Medical Division, Hormones Department, National Research Center, Egypt
Prof. Dr. Heba Salah El Din Aboul Ezz, Ph.D., Physiology, Zoology Department, Faculty of Science, Cairo University, Egypt
Prof. Dr. Nasr Radwan, Ph.D., Neurophysiology, Faculty of Science, Cairo University, Egypt

Estonia
Dr. Hiie Hinrikus, Ph.D., D.Sc, Tallinn University of Technology, Estonia
Mr. Tarmo Koppel, Tallinn University of Technology, Estonia

Finland
Dr. Mikko Ahonen, Ph.D, University of Tampere, Finland
Dr. Marjukka Hagström, LL.M., M.Soc.Sc, Principal Researcher, Radio and EMC Laboratory, Finland
Prof. Dr. Osmo Hänninen, Ph.D., Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of Eastern Finland, Finland; Editor-In-Chief, Pathophysiology, Finland
Dr. Dariusz Leszczynski, Ph.D., Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki, Finland; Member of the IARC Working Group that classified cell phone radiation as possible carcinogen.
Dr. Georgiy Ostroumov, Ph.D. (in the field of RF EMF), independent researcher, Finland

France
Prof. Dr. Dominique Belpomme, MD, MPH, Professor in Oncology, Paris V Descartes University, ECERI Executive Director
Dr. Pierre Le Ruz, Ph.D., Criirem, Le Mans, France Georgia
Dr Annie J Sasco, MD, MPH, MS, DrPH, Former Research Director at the French NIH (INSERM), Former Chief, Unit of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer, Former Acting Head, Programme for Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux, France.

Georgia
Prof. Besarion Partsvania, Ph.D., Head of Bio-cybernetics Department of Georgian Technical University, Georgia

Germany
Prof. Dr. Franz Adlkofer, MD, Chairman, Pandora Foundation, Germany
Prof. Dr. Hynek  Burda, Ph.D., University of Duisburg-Essen, Germany
Dr. Horst Eger, MD, Electromagnetic Fields in Medicine, Association of Statutory Health Insurance Physicians, Bavaria, Germany
Prof. Dr. Karl Hecht, MD, former Director, Institute of Pathophysiology, Charité, Humboldt University, Berlin, Germany
Dr.Sc. Florian M. König, Ph.D., Florian König Enterprises (FKE) GmbH, Munich, Germany
Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D., Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D., Head, Institute of Environ.Physics; Ex-Head, Dept. Clinical Research, Medical University, Lubeck, Germany
Dr. Cornelia Waldmann-Selsam, MD, Member, Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy e.V, Bamberg, Germany
Dr. Ulrich Warnke, Ph.D., Bionik-Institut, University of Saarlandes, Germany

Greece
Dr. Adamantia F. Fragopoulou,  M.Sc., Ph.D., Department of Cell Biology & Biophysics, Biology Faculty, University of Athens, Greece
Dr. Christos Georgiou, Ph.D.,  Biology Department, University of Patras, Greece
Prof. Emeritus Lukas H. Margaritis, Ph.D., Depts. Cell Biology, Radiobiology & Biophysics, Biology Faculty, Univ. of Athens, Greece
Dr. Aikaterini Skouroliakou, M.Sc., Ph.D., Department of Energy Technology Engineering, Technological Educational Institute of Athens, Greece
Dr. Stelios A Zinelis, MD, Hellenic Cancer Society-Kefalonia, Greece

Iceland
Dr. Ceon Ramon, Ph.D., Affiliate Professor, University of Washington, USA; Professor, Reykjavik University, Iceland

India
Prof. Dr. B. D. Banerjee, Ph.D., Fmr. Head, Environmental Biochemistry & Molecular Biology Laboratory, Department of Biochemistry, University College of Medical Sciences, University of Delhi, India
Prof. Jitendra Behari, Ph.D., Ex-Dean, Jawaharlal Nehru University; presently, Emeritus Professor, Amity University, India
Prof. Dr. Madhukar Shivajirao Dama, Institute of Wildlife Veterinary Research, India
Associate Prof. Dr Amarjot Dhami, PhD., Lovely Professional University, Phagwara, Punjab, India
Dr. Kavindra K. Kesari, MBA, Ph.D., Resident Environmental Scientist, University of Eastern Finland, Finland; Assistant Professor, Jaipur National University, India
Er. Piyush A. Kokate, MTECH, Scientist C, Analytical Instrumentation Division (AID), CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), India
Prof. Girish Kumar, Ph.D., Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Bombay, India
Dr. Pabrita Mandal PhD.,Department of Physics, Indian Institute of Technology, Kanpur, India
Prof. Rashmi Mathur, Ph.D., Head, Department of Physiology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
Prof. Dr. Kameshwar Prasad MD, Head, Dept of Neurology, Director, Clinical Epidemiology, All India Institute of Medical Sciences, India
Dr. Sivani Saravanamuttu, PhD., Dept. Advanced Zoology and Biotechnology, Loyola College, Chennai, India
Dr. N.N. Shareesh, PhD., Melaka Manipal Medical College, India
Dr.  R.S. Sharma, MD, Sr. Deputy Director General, Scientist – G & Chief Coordinator – EMF Project, Indian Council of Medical Research, Dept. of Health Research, Ministry/Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi, India
Prof. Dr. Dorairaj Sudarsanam, M.Sc., M.Ed., Ph.D., Fellow – National Academy of Biological Sciences, Prof. of Zoology, Biotechnology and Bioinformatics, Dept. Advanced   Zoology & Biotechnology, Loyola College, Chennai, South India

Iran (Islamic Republic of)
Prof. Dr. Soheila Abdi, Ph.D., Physics, Islamic Azad University of Safadasht, Tehran, Iran
Prof. G.A. Jelodar, D.V.M., Ph.D., Physiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran
Prof. Hamid Mobasheri, Ph.D., Head BRC; Head, Membrane Biophysics&Macromolecules Lab; Instit. Biochemistry&Biophysics, University, Tehran, Iran
Prof.  Seyed Mohammad Mahdavi, PhD., Dept of Biology, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Prof. S.M.J. Mortazavi, Ph.D., Head, Medical Physics & Engineering; Chair, NIER Protection Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
Prof. Amirnader Emami Razavi, Ph.D., Clinical Biochem., National Tumor Bank, Cancer Institute, Tehran Univ. Medical Sciences, Iran
Dr. Masood Sepehrimanesh, Ph.D., Gastroenterohepatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
Prof. Dr. Mohammad Shabani, Ph.D., Neurophysiology, Kerman Neuroscience Research Center, Iran

Israel
Michael Peleg, M.Sc., radio communications engineer and researcher, Technion – Israel Institute of Technology, Israel
Prof. Elihu D. Richter, MD,MPH, Occupational&Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health&Community Medicine, Israel
Dr. Yael Stein, MD, Hebrew University of Jerusalem, Hadassah Medical Center, Israel
Dr. Danny Wolf, MD, Pediatrician and General Practitioner, Sherutey Briut Clalit, Shron Shomron district, Israel
Dr. Ronni Wolf, MD, Assoc. Clinical Professor, Head of Dermatology Unit, Kaplan Medical Center, Rehovot, Israel

Italy
Prof. Sergio Adamo, Ph.D., La Sapienza University, Rome, Italy
Prof. Fernanda Amicarelli, Ph.D., Applied Biology, Dept. of Health, Life and Environmental Sciences, University of L’Aquila, Italy
Dr. Pasquale Avino, Ph.D., INAIL Research Section, Rome, Italy
Dr. Fiorella Belpoggi, Ph.D., FIATP, Director, Cesare Maltoni Cancer Research Center, Ramazzini Institute, Italy
Prof. Giovanni Di Bonaventura, PhD, School of Medicine, “G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara, Italia
Prof. Emanuele Calabro, Department of Physics and Earth Sciences, University of Messina, Italy
Prof. Franco Cervellati, Ph.D., Department of Life Science and Biotechnology, Section of General Physiology, University of Ferrara, Italy
Vale Crocetta, Ph.D. Candidate, Biomolecular and Pharmaceutical Sciences, “G. d’Annunzio” University of Chieti, ItalyProf. Stefano Falone, Ph.D., Researcher in Applied Biology, Dept. of Health, Life&Environmental Sciences, University of L’Aquila, Italy
Dr. Agostino Di Ciaula, MD, President Scientific Committee, International Society of Doctors for Environment (ISDE), Italy
Prof. Dr. Speridione Garbisa, ret. Senior Scholar, Dept. Biomedical Sciences, University of Padova, Italy
Dr. Settimio Grimaldi, Ph.D., Associate Scientist, National Research Council, Italy
Prof. Livio Giuliani, Ph.D., Director of Research, Italian Health National Service, Rome-Florence-Bozen; Spokesman, ICEMS-International Commission for Electromagnetic Safety, Italy
Prof. Dr. Angelo Levis, MD, Dept. Medical Sciences, Padua University, Italy
Prof. Salvatore Magazù, Ph.D., Department of Physics and Science, Messina University, Italy
Dr. Fiorenzo Marinelli, Ph.D., Researcher, Molecular Genetics Institute of the National Research Council, Italy
Dr. Arianna Pompilio, PhD, Dept. Medical, Oral & Biotechnological Sciences. G. d’Annunzio University of Chieti-Pescara, Italy
Prof. Dr. Raoul Saggini, MD, School of Medicine, University G. D’Annunzio, Chieti, Italy
Dr. Morando Soffritti, MD, Honorary President, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases, B.Ramazzini, Bologna. ItalyProf. Massimo Sperini, Ph.D., Center for Inter-University Research on Sustainable Development, Rome, Italy

Japan
Dr. Yasuhiko Ishihara, PhD., Biomedical Sciences Program, Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima
University, Japan
Prof. Tsuyoshi Hondou,
 Ph.D., Graduate School of Science, Tohoku University, Japan
Prof. Hidetake Miyata, Ph.D., Department of Physics, Tohoku University, Japan

Jordan
Prof. Mohammed S.H. Al Salameh, Jordan University of Science & Technology , Jordan

Kazakhstan
Prof. Dr, Timur Saliev, MD, Ph.D., Life Sciences, Nazarbayev University, Kazakhstan; Institute Medical Science/Technology, University of Dundee, UK

New Zealand
Dr. Bruce Rapley, BSc, MPhil, Ph.D., Principal Consulting Scientist, Atkinson & Rapley Consulting Ltd., New Zealand

Nigeria
Dr. Obajuluwa Adejoke PhD, Cell Biology and Genetics Unit, Dept of Zoology, University of Ilorin; Lecturer, Biological Sciences Department, Afe Babalola University, Nigeria
Dr. Idowu Ayisat Obe,
 Department of Zoology, Faculty of Science, University of Lagos, Akoka, Lagos, Nigeria
Prof. Olatunde Michael Oni, Ph.D, Radiation & Health Physics, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria

Oman
Prof. Najam Siddiqi, MBBS, Ph.D., Human Structure, Oman Medical College, Oman

Portugal
Prof. Hugo Silva, Ph.D., Physics Department, University of Évora, Portugal

Poland
Dr. Pawel Bodera, Pharm. D., Department of Microwave Safety, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Poland
Prof. dr hab. Wlodzimierz Klonowski, Ph.ed, Dr.Sc., Biomedical Physics, Nalecz Institute of Biocybernetics & Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Prof. Dr. Stanislaw Szmigielski, MD, Ph.D., Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Poland

Romania
Alina Cobzaru, Engineer, National Institutes Research & Development and Institute of Construction & Sustainability, Romania

Russian Federation
Prof. Vladimir N. Binhi, Ph.D., A.M.Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences; M.V.Lomonosov Moscow State University
Dr. Oleg Grigoyev, DSc., Ph.D., Deputy Chairman, Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Prof. Yury Grigoryev, MD, Chairman, Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Dr. Anton Merkulov, Ph.D., Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Moscow, Russian Federation
Dr. Maxim Trushin, PhD., Kazan Federal University, Russia

Serbia
Dr. Snezana Raus Balind, Ph.D., Research Associate, Institute for Biological Research “Sinisa Stankovic”, Belgrade, Serbia
Prof. Danica Dimitrijevic, Ph.D., Vinca Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Serbia
Dr. Sladjana Spasic, Ph.D., Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Serbia

Slovak Republic
Dr. Igor Belyaev, Ph.D., Dr.Sc., Cancer Research Institute, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovak Republic

South Korea (Republic of Korea)
Prof. Kwon-Seok Chae, Ph.D., Molecular-ElectroMagnetic Biology Lab, Kyungpook National University, South Korea
Prof. Dr. Yoon-Myoung Gimm, Ph.D., School of Electronics and Electrical Engineering, Dankook University, South Korea
Prof. Dr. Myung Chan Gye, Ph.D., Hanyang University, South Korea
Prof. Dr. Mina Ha, MD, Dankook University, South Korea
Prof. Seung-Cheol Hong, MD, Inje University, South Korea
Prof. Dong Hyun Kim, Ph.D., Dept. of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Incheon St. Mary’s Hospital, Catholic University of  Korea, South Korea
Prof. Hak-Rim Kim, Dept.of Pharmacology, College of Medicine, Dankook University, South Korea
Prof. Myeung Ju Kim, MD, Ph.D., Department of Anatomy, Dankook University College of Medicine, South Korea
Prof. Jae Seon Lee, MD,  Department of Molecular Medicine, NHA University College of Medicine, Incheon 22212, South Korea
Prof. Yun-Sil Lee, Ph.D., Ewha Woman’s University, South Korea
Prof. Dr. Yoon-Won Kim, MD, Ph.D., Hallym University School of Medicine, South Korea
Prof. Jung Keog Park, Ph.D., Life Science & Biotech; Dir., Research Instit.of Biotechnology, Dongguk University, South Korea
Prof. Sungman Park, Ph.D., Institute of Medical Sciences, School of Medicine, Hallym University, South Korea
Prof. Kiwon Song, Ph.D., Dept. of Chemistry, Yonsei University, South Korea

Spain
Prof. Dr. Miguel Alcaraz, MD, Ph.D., Radiology and Physical Medicine, Faculty of Medicine, University of Murcia, Spain
Dr. Alfonso Balmori, Ph.D., Biologist, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, Spain
Prof. J.L. Bardasano, D.Sc, University of Alcalá, Department of Medical Specialties, Madrid, Spain
Dr. Claudio Gómez-Perretta, MD, Ph.D., La Fe University Hospital, Valencia, Spain
Prof. Dr. Miguel López-Lázaro, PhD.,  Associate Professor, Department of Pharmacology, University of Seville, Spain
Prof. Dr. Elena Lopez Martin, Ph.D., Human Anatomy, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela, Spain
Dr. Emilio Mayayo, MD, Professor of Pathology, School of Medicine, University Rovira I Virgili (URV), Tarragona, Spain
Prof. Enrique A. Navarro, Ph.D., Department of Applied Physics and Electromagnetics, University of Valencia, Spain

Sudan
Mosab Nouraldein Mohammed Hamad, MA, Head, Dept. of Medical Parasitology, Health Sciences, Elsheikh Abdallah Elbadri University, Sudan

Sweden
Dr. Michael Carlberg, MSc, Örebro University Hospital, Sweden
Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D., University Hospital, Örebro, Sweden
Dr. Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research Luleå, Sweden
Prof. Olle Johansson, Ph.D., Experimental Dermatology Unit, Dept. of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
Dr. Bertil R. Persson, Ph.D., MD, Lund University, Sweden
Senior Prof. Dr. Leif Salford, MD. Department of Neurosurgery, Director, Rausing Laboratory, Lund University, Sweden
Dr. Fredrik Söderqvist, Ph.D., Ctr. for Clinical Research, Uppsala University, Västerås, Sweden

Switzerland
Dr. phil. nat. Daniel Favre, A.R.A. (Association Romande Alerte, Switzerland

Taiwan (Republic of China)
Prof. Dr. Tsun-Jen Cheng, MD, Sc.D., National Taiwan University, Republic of China

Turkey
Prof. Dr. Mehmet Zülküf Akdağ, Ph.D., Department of Biophysics, Medical School of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
Associate Prof.Dr. Halil Abraham Atasoy, MD, Pediatrics, Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Turkey
Prof. Ayse G. Canseven (Kursun), Ph.D., Gazi University, Faculty of Medicine, Dept. of Biophysics, Turkey
Prof. Dr. Mustafa Salih Celik, Ph.D., Fmr. Head, Turkish Biophysical Society; Head, Biophysics Dept; Medical Faculty, Dicle Univ., Turkey
Prof. Dr. Osman Cerezci, Electrical-Electronics Engineering Department, Sakarya University, Turkey
Prof. Dr. Suleyman Dasdag, Ph.D., Dept. of Biophysics, Medical School of Dicle University, Turkey
Prof. Omar Elmas, MD, Ph.D., Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Turkey
Prof. Dr. Ali H. Eriş, MD, faculty, Radiation Oncology Department,  BAV University Medical School, Turkey
Prof. Dr. Arzu Firlarer, M.Sc. Ph.D., Occupational Health & Safety Department, Baskent University, Turkey
Prof. Associate Prof. Ayse Inhan Garip, PdH., Marmara Univ. School of Medicine, Biophysics Department, Turkey
Prof. Suleyman Kaplan, Ph.D., Head, Department of Histology and Embryology, Medical School, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey.
Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, Ph.D., Biophysics Dept, Medical Faculty, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
Prof. Dr. Ersan Odacı, MD, Ph.D., Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, Turkey
Prof. Dr. Elcin Ozgur, Ph.D., Biophysics Department, Faculty of Medicine, Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Selim Seker, Electrical Engineering Department, Bogazici University, Istanbul, Turkey
Prof. Dr. Cemil Sert, Ph.D., Department of Biophysics of Medicine Faculty, Harran University, Turkey
Prof. Dr. Nesrin Seyhan, B.Sc., Ph.D., Medical Faculty of Gazi University; Chair, Biophysics Dept; Director GNRK Ctr.; Panel Mbr, NATO STO HFM; Scientific Secretariat Member, ICEMS; Advisory Committee Member, WHO EMF, Turkey
Prof. Dr. Bahriye Sirav (Aral), PhD.,Gazi University Faculty of Medicine, Dept of Biophysics, Turkey

Ukraine
Dr. Oleg Banyra, MD, 2nd Municipal Polyclinic, St. Paraskeva Medical Centre, Ukraine
Prof. Victor Martynyuk, PhD., ECS “Institute of Biology”, Head of Biophysics Dept, Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine
Prof. Igor Yakymenko, Ph.D., D.Sc., Instit. Experimental Pathology, Oncology & Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine

United Kingdom
Michael Bevington, M.A., M.Ed., Chair of Trustees, ElectroSensitivity UK (ES-UK), UK
Mr. Roger Coghill, MA,C Biol, MI Biol, MA Environ Mgt; Member Instit.of Biology; Member, UK SAGE Committee on EMF Precautions, UK
Mr. David Gee, Associate Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, UK
Dr. Andrew Goldsworthy BSc PhD,  Lecturer in Biology (retired), Imperial College, London,  UK
Emeritus Professor Denis L. Henshaw, PhD., Human Radiation Effects, School of Chemistry, University of Bristol, UK
Dr. Mae-Wan Ho, Ph.D., Institute of Science in Society, UK
Dr. Gerard Hyland, Ph.D., Institute of Biophysics, Neuss, Germany, UK
Dr. Isaac Jamieson, Ph.D., Biosustainable Design, UK
Emeritus Professor, Michael J. O’Carroll, PhD., former Pro Vice-Chancellor, University of Sunderland, UK
Mr. Alasdair Phillips, Electrical Engineer, UK
Dr. Syed Ghulam Sarwar Shah, M.Sc., Ph.D., Public Health Consultant, Honorary Research Fellow, BrunelUniversity London, UK
Dr. Cyril W. Smith, DIC, PhD, Retired 1990 UK
Dr. Sarah Starkey, Ph.D., independent neuroscience and environmental health research, UK

USA
Dr. Martin Blank, Ph.D., Columbia University, USA
Prof. Jim Burch, MS, Ph.D., Dept. of Epidemiology & Biostatistics, Arnold School of Public Health, University of  South Carolina, USA
Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University of New York at Albany, USA
Prof. Prof. Simona Carrubba, Ph.D., Biophysics, Daemen College, Women & Children’s Hospital of Buffalo Neurology Dept., USA
Dr. Sandra Cruz-Pol, PhD., Professor Electrical Engineering, on Radio Frequencies, Electromagnetics, University of Puerto Rico at Mayaguez; Member of US National Academies of Sciences Committee for Radio Frequencies; Puerto Rico, USA
Dr. Zoreh Davanipour, D.V.M., Ph.D., Friends Research Institute, USA
Dr. Devra Davis, Ph.D., MPH, President, Environmental Health Trust; Fellow, American College of Epidemiology, USA
Dr. James DeMeo, PhD, retired in private research, USA
Paul Raymond Doyon, EMRS, MAT, MA , Doyon Independent Research Associates, USA
Prof. Om P. Gandhi, Ph.D., Department of Electrical and Computer Engineering, University of Utah, USA
Prof. Beatrice Golomb, MD, Ph.D., University of California at San Diego School of Medicine, USA
Dr Reba Goodman Ph.D, Columbia University, USA
Dr. Martha R. Herbert, MD, Ph.D., Harvard Medical School, Harvard University, USA
Dr . Gunnar Heuser, M.D., Ph.D., F.A.C.P.  Emeritus member, Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, CA; Former Assistant Clinical Professor, UCLA; Former member, Brain Research Institute, UCLA. USA
Dr. Donald Hillman, Ph.D., Professor Emeritus, Michigan State University, USA
Elizabeth Kelley, MA, Fmr. Managing Secretariat, ICEMS, Italy; Director, EMFscientist.org, USA
Dr. Seungmo Kim, Ph.D., Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Georgia Southern University, USA
Dr. Ronald N. Kostoff, Ph.D., Gainesville, VA, USA
Neha Kumar, Founder, Nonionizing Electromagnetic Radiation Shielding Alternatives, Pvt. Ltd; B.Tech – Industrial Biotech., USA
Dr. Henry Lai, Ph.D., University of Washington, USA
B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author, USA
Prof. Trevor G. Marshall, PhD, Autoimmunity Research Foundation, USA
Dr. Albert M. Manville, II, Ph.D. and C.W.B., Adj. Professor, Johns Hopkins University Krieger Graduate School of Arts & Sciences; Migratory Bird Management, U.S. Fish & Wildlife Service, USA
Dr. Andrew Marino, J.D., Ph.D., Retired Professor, LSU Health Sciences Center, USA
Dr. Marko Markov, Ph.D., President, Research International, Buffalo, New York, USA
Dr. Jeffrey L. Marrongelle, DC, CCN, President/Managing Partner of BioEnergiMed LLC, USA
Dr. Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired, leader of the NTP’s health effects studies of cell phone radio frequency radiation) US National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences, USA
Dr. Samuel Milham, MD, MPH, USA
L. Lloyd Morgan, Environmental Health Trust, USA
Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D., School of Public Health, University of California, Berkeley, USA
Imtiaz Nasim, Graduate Research Assistant, Department of Electrical and Computer Engineering, Georgia Southern University, USA
Dr. Martin L. Pall, Ph.D., Professor Emeritus, Biochemistry & Basic Medical Sciences, Washington State University, USA
Dr.  Jerry L. Phillips, Ph.D. University of Colorado, USA
Dr. William J. Rea, M.D., Environmental Health Center, Dallas, Texas, USA
Camilla Rees, MBA, Electromagnetichealth.org; CEO, Wide Angle Health, LLC, USA
Dr. Cindy Russell, MD, Physicians for Safe Technology, USA
Prof. Narenda P. Singh, MD, University of Washington, USA
Prof. Eugene Sobel, Ph.D., Retired, School of Medicine, University of Southern California, USA
David Stetzer, Stetzer Electric, Inc., Blair, Wisconsin, USA
Dr. Lisa Tully, Ph.D., Energy Medicine Research Institute, Boulder, CO, USA


Supporting Scientists who have published peer reviewed papers in related fields

Olga Ameixa, PhD. Post-Doctoral Researcher, Dept. of Biology & CESAM, University of Aveiro Campus., Universitário de Santiago, Portugal
Michele Cascian
i, MA, Environmental Science, President/Chief Executive Officer, Salvator Mundi International Hospital, Rome, Italy
Enrico Corsetti, Engineer, Research Director, Salvator Mundi International Hospital, Rome, Italy
Dr. Dietmar Hildebrand, Ph.D, Biophysicist,Coinvestigator Biostack Experiments, Germany
Xin Li, PhD candidate MSc, Department of Mechanical Engineering, Stevens Institute of Technology, New Jersey, USA
Dr. Carlos A. Loredo Ritter, MD, Pediatrician, Pediatric Neurologist, President, Restoration Physics, North American Sleep Medicine Society, USADr.
Robin Maytum, PhD, Senior Lecturer in Biological Science, University of Bedfordshire, Luton, UK
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Ph.D, Evolutionary Biology, National University of Cordoba; President, FUNAM; Recognitions: Scientific  Investigation Award from University of Buenos Aires, UNEP ‘Global 500’ Award (Brussels, Belgium), the Nuclear Free Future Award (Salzburg, Austria), and Alternative Nobel Prize (Right Livelihood Award, Sweden), Argentina.
Dr. Pilar Muñoz-Calero, MD, specialist in Pediatrics, Neonatology, Stomatology and Addiction Medicine; President of Fundación Alborada; Medical Director of Alborada Outpatient Hospital; Co-chair of Pathology and Environment and Associate Professor at the Medicine at the Universidad Complutense de Madrid, Spain
Dr. Hugo Schooneveld, PhD, Biologist, Neuroscientist, Adviser to the Dutch EHS Foundation, Netherlands
Dr. Carmen Adella Sirbu, MD, Neurology, Lecturer, Titu Matorescu University, Romania
Jacques Testart, Biologist, Honorary Research Director at I.N.S.E.R.M. (French National Medical Research Institute), France
Sumeth Vongpanitlerd, Ph.D., retired Electrical Engineer, Thailand Development Research Institute, Bangkok, Thailand

Tags: No tags

Comments are closed.