dopisi-in-pisma
· Čas branja: 1 min

Svet je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji, ki ga sestavlja 11 članov in deluje v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Svet daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s specifičnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Deli naprej ...