dopisi-in-pisma
· Čas branja: 1 min

AKOS naj bi po navedbah uporabnastran.si »naznanil, da je skladno s strateškimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo začenja s pripravami na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc,…«.

V Gibanju za človeku prijazno tehnologijo ugotavljamo, da Vlada na nobeni javni seji ni sprejela nobenega strateškega dokumenta, ki bi AKOS omogočal nadaljevanje postopkov, še najmanj Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki je pravna osnova za tovrstna dejanja.

Strategija je bila umaknjena z dnevnega reda seje vlade 06.12.2019, umik pa je nekdanji minister Medved javno obrazložil s pojasnilom, da v strategiji AKOS ni upošteval potencialnih vplivov tehnologije 5g na zdravje. Direktorica AKOS Muha je na osnovi navedenega javno pojasnila, da AKOS potrebuje najmanj dve leti, da pripravi novo strategijo, ki jo mora uskladiti z vsemi deležniki in ponovno predložiti vladi v sprejem.

Deli naprej ...