slovenija-5g-odgovor-akos
· Čas branja: 1 min

Agencija za komunikacijska omrežja in storiteve RS (#AKOS) je pripravila Predlog strategije upravljanja z radiofrekvenčnim (v nadaljevanju RF) spektrom 12. 11. 2020 in ga je dala v javno razpravo do vključno 12. 12. 2020. Ponovo naj bi šlo za dokument, ki naj bi bil pravna osnova za razpis za frekvence 5g, čeprav direktorica AKOS glede pravne podlage menja mnenje v skladu s temperaturo letnih časov.

Objavljen predlog »strategije«, ki to vnovič ni, ponovno izkazuje načrtno izogibanje agencije AKOS zakonsko zahtevanemu varovanju javnega zdravja.

2. točka 28. člena veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah namreč AKOS neposredno (!) nalaga: »varovanje javnega zdravja pred elektromagnetnimi sevanji«.

Predlog »strategije«, kot objavljen dokument imenuje AKOS, na strani 36 namenja 19 vrstic teksta izogibanju kakršni koli odgovornosti agencije za zdravstvene in okoljske vidike elektromagnetnih sevanj, kar je milo rečeno nedopustno.

Nedopustno tudi zaradi dejstva, da zainteresirana javnost že skoraj dve leti AKOS, politiko, medije in posredno širšo javnost seznanja prav z ugotovitvami neodvisne znanosti glede negativnih vplivov elektromagnetnih sevanj na zdravje in okolje. Obenem opozarjamo na dejstvo, da tudi do vključno decembra 2020 AKOS še ni izvedla javne predstavitve tehnologije 5g.

V imenu zainteresirane javnosti je vsebinsko-strokovne pripombe na predlog strategije danes oddalo Društvo za kakovost zdravja na skupaj 31 straneh.


Celoten dokument si lahko preberete s klikom na spodnji gumb.

Deli naprej ...