Prizivno sodišče v Torinu je potrdilo povezavo med tumorjem glave in uporabo mobilnih telefonov

Prizivno sodišče v Torinu je potrdilo povezavo med tumorjem glave in uporabo mobilnih telefonov

15.1. 2020

Prizivno sodišče v Torinu s polno sodbo, objavljeno 13. januarja 2020 (904/2019 z dne 3.12.2019, Romeo proti INAIL), potrjuje odločitev Tribunala Ivrea iz leta 2017. Sodnik Fadda meni, da je akustični nevrinom delavca (benigni tumor glave) resnično povzročila uporaba mobilnega telefona.

Po mnenju Sodišča:

“Obstaja zaščitna znanstvena sodna praksa, ki podpira trditev o vzročnosti na podlagi merila” bolj verjetno kot ne “. P.33. 

In dodaja:

“Epidemiološki podatki, rezultati poskusov na živalih (trenutno niso v nasprotju z drugimi poskusi iste vrste), trajanje in intenzivnost izpostavljenosti…, ki so še posebej pomembni glede na ugotovljeno razmerje med odmerkom in odzivom – na znanstveni ravni – med izpostavljenostjo radiofrekvencam mobilnih telefonov in tveganjem za akustičnim nevromom, kakor tudi odsotnosti katerega koli drugega dejavnika, ki bi lahko povzročil bolezen.”

 Znanstvena analiza neodvisnih strokovnjakov, ki jih je imenovalo Sodišče, potrjuje vzročno zvezo

Vse znanstvene elemente tega primera sta ponovno pregledala in ponovno analizirala dva nova strokovnjaka, ki jih je imenovalo sodišče v Torinu (Carolina Marino, Angelo D’Errico). Prizivno sodišče je v celoti sprejelo njune sklepe in zavrnilo pritožbo INAIL *, pri čemer je trdilo, da sta strokovnjaka, določena od sodišča, zagotovila:

“Močne dokaze, ki potrjujejo vzročno vlogo med pritožnikovo poklicno izpostavljenostjo, izpostavljenostjo sevanju iz mobilnih telefonov in boleznijo, ki se je pojavila”.

To je druga italijanska pritožbena sodba v korist delavca, po sodbi Brescia leta 2010, ki se je zaključila s potrditvijo Vrhovnega sodišča leta 2012 (zadeva Marcolini proti INAIL). V tem primeru je sodišče v Bergamu tožbo na prvi stopnji zavrnilo.

Pomembna  sodba, ki bo imela posledice na mednarodni ravni

Primer Romeo proti INAIL je zato zgodovinskega pomena. To je prvi primer v svetovni pravosodni zgodovini, da sta bili dve zaporedni sodbi v korist tožnika. Ta sodba je zgodovinska je tudi zaradi načel, na katerih temelji ta odločitev, in zlasti zato, ker je v njej napisano o navzkrižju interesov nekaterih strokovnjakov, ki so blizu industriji mobilnih telefonov.

Konflikti interesov in vloga ICNIRP, ki jo je opredelilo Sodišče

Dejansko je Sodišče v Torinu ugotovilo, da so znanstveniki ali člani ICNIRP, ki jih financira industrija telekomunikacij, manj zanesljivi od neodvisnih znanstvenikov:

“Večino znanstvene literature, ki izključuje rakotvornost zaradi izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, ali nasprotuje raziskavam, ki dokazujejo nasprotno, ni mogoče šteti za dokončno …, ker je v navzkrižju interesov, ki niso vedno razvidni: glej zlasti na strani 94 poročila obrambe prosilca (ki ga druga stranka ne izpodbija), da so avtorji študij, ki jih je navedel INAIL in so omenjeni po imenu, člani ICNIRP in / ali SCENIHR, ki so neposredno ali posredno prejeli sredstva iz industrije . Str. 33.”

Torinsko prizivno sodiče (The Court of Appeal of Turin) navaja: “Manj teže bi bilo treba dati študijam, ki so jih objavili avtorji, ki niso navedli obstoja navzkrižja interesov. V tem primeru se lahko pojavijo situacije navzkrižja interesov v zvezi z oceno vpliva radijskih frekvenc na zdravje, na primer: 

1. primeri, ko je avtor študije svetoval telefonski industriji ali je prejel sredstva za študije od industrije telekomunikacij

2. če je avtor član ICNIRP. “

Marc Arazi, predsednik Phonegate Alert: “Odločen boj odvetnika Stefano Bertone-ja za zaščito žrtev prekomerne izpostavljenosti valovom naših mobilnih telefonov in posledic za njihovo zdravje, je zgleden primer. Bil je eden prvih odvetnikov, ki je ukrepal v zvezi z razkritji, povezanami s Phonegate škandalom.  Pred letom dni je skupaj s svojo odvetniško pisarno in italijanskim združenjem APPEL italijansko vlado spodbudil, da je začela velike informativne kampanje o tveganjih, povezanih z uporabo mobilnih telefonov. Ta nova odločitev je toliko pomembnejša in potrjuje potrebo po moratoriju za uvedbo 5G.”

Vir: https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use?utm_source=Newsletter+Alerte+phonegate&utm_campaign=e0c967c15c-EMAIL_CAMPAIGN_7_9_2018_7_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ddb3deb7bf-e0c967c15c-151603873&ct=t%28Y_COPY_01%29

 Šest italijanskih sodišč je odločilo, da mobilni telefoni povzročajo možganske tumorje

21.1. 2020

Avtorici: Martine Vriens in Dafna Tachover [Opomba: Ta članek je bil z dovoljenjem prilagojen in posodobljen iz prejšnjega članka, ki ga je 29. maja 2019 objavil We Are the Evidence.]  

13. januarja 2020 je Torino prizivno sodišče potrdilo odločbo iz leta 2017, s katero je ugotovilo, da je akustični nevrom (benigni tumor v ušesu) prejšnjega uslužbenca Telekom Italia povzročila njegova uporaba mobilnega telefona.  Italijansko sodišče je tako že šestič potrdilo vzročno zvezo med uporabo mobilnih telefonov in možganskih tumorjev, vključno s sklepi Visokega sodišča v Italiji (High Court of Italy).

Prizivno sodišče je svojo odločitev sprejelo po pregledu dokazov in po prejetju mnenja dveh izvedencev, imenovanih s strani sodišča. Strokovnjaki so sodišču predložili študije, ki kažejo, da posamezniki, ki vsaj deset let dnevno na telefonu govorijo vsaj 30 minut, imajo povečano tveganje za razvoj tumorja glave. Po preučitvi teh dokazov je prizivno sodišče v Torinu zapisalo: “Obstajajo trdni elementi za potrditev vzročne povezave med izpostavljenostjo osebe radiofrekvenčnim signalom iz mobilnih telefonov in bolezni, ki se je pojavila.”

 “Študije obrambe – ki so zanikale vzročno zvezo – je večinoma financirala industrija, zato bi jim bilo treba zaradi navzkrižja interesov dati manj teže.”

Ključno je, da je torinsko sodišče navedlo, da študije, ki jih je zagovarjala obramba – in ki zanikajo vzročno zvezo – večinoma financira industrija, zato bi morale zaradi navzkrižja interesov imeti manj teže. Študije članov Mednarodne komisije za zaščito pred ionizirnim sevanjem (ICNIRP) in Znanstvenega odbora Evropske komisije za nastajajoča in na novo prepoznana zdravstvena tveganja (SCHENIHR) imajo po navedbah torinskega sodišča, prav tako navzkrižje interesov, ker ti dve organizaciji prav tako prejemata financiranje iz industrije. Mednarodni EMF Project Svetovne zdravstvene organizacije in številne države po vsem svetu so sprejele kot svoje varnostne smernice priporočila ICNIRP, ki jih financira industrija. Zato so te izjave sodišča – ki kažejo na vpliv financiranja industrije in navzkrižje interesov – izjemno pomembne.

Sodba v Torinu je potrdila odločitev sodišča Ivera iz leta 2017. Roberto Romeo, star 57 let, je svoj mobilni telefon uporabljal tri do štiri ure vsakega delovnega dne 15 let. Leta 2010 so mu diagnosticirali akustični nevrom, akustični živec pa so mu morali odstraniti. Kot poroča časnik The Guardian, je “zdravstveni strokovnjak ocenil, da ima Romeo povzročeno poškodbo pri 23% njegovih telesnih funkcij, kar je sodnika spodbudilo k odškodnini v višini 500 EUR na mesec, ki jo bo plačeval INAIL, nacionalni program zavarovanja za nezgode na delovnem mestu.” 

Prejšnje sodne odločbe

Akustični nevromi so tumorji, ki se razvijejo na glavnem živcu, ki vodi od notranjega ušesa do možganov. Ta živec vpliva na ravnovesje in sluh.

Pritisk zaradi akustičnega nevroma lahko povzroči izgubo sluha, zvonjenje v ušesu in nestabilnost, občasno tudi moti delovanje možganov. Akustični nevrom je znana tudi kot vestibularni švanom, ker se razvije na Schwannovih celicah, ki pokrivajo živec. Omenimo, da je  raziskava o mobilnem telefonu ameriškega Nacionalnega toksikološkega programa (NTP), v vrednosti 25 milijonov dolarjev, odkrila da izpostavljenost mobilnemu telefonu povzroča tumorje tipa schwannom. 

Newsweek je napačno poročal o primeru Ivrea kot o prvi italijanski sodbi, ki povezuje mobilne telefone in akustični nevrom, vendar je bil v resnici drugi. Prva sodba, ki jo je sodišče v Bresciji izdalo 10. decembra 2009 in jo je potrdilo Visoko sodišče Italije v letu 2012, je odobrilo odškodnino finančnemu direktorju industrijskega obrata gospodu Marcoliniju, ki je razvil tumor po uporabi mobilnih in brezžičnih telefonov za pet do šest ur na dan v obdobju 12 let. Marcoliniju so diagnosticirali benigni tumor na trigeminalnem živcu, ki nadzira obrazne mišice in občutke. Tako kot v Torinu, je tudi sodišče v Brescii ignoriralo študije, ki jih financira industrija – razglasilo jih je za pristranske – in se namesto tega oprlo na strokovno mnenje švedskega profesorja Lennarta Hardella, onkološkega specialista in epidemiologa raka, z “usmerjenim zanimanjem za okoljske dejavnike tveganja za raka.”

Naslednjo (tretjo) odločbo o povezavi uporabe mobilnega telefona in akutne bolezni živca je sodišče v Firencah izdalo aprila 2017. Sodišče v Firencah je INAIL naložilo nadomestilo prodajalcu, ki je po uporabi telefona za dve do tri ure na dan v ovdobju 10 let razvil akustični nevromi na delovnem mestu.

Nevarnost pri delu

30. januarja 2019 je italijansko sodišče v mestu Monza razsodilo, da je izpostavljenost sevanju mobitela povzročila možganski akustični tumor uslužbenca letališča. Zaposleni je za svoje delo uporabljal mobilni telefon že dobrih 10 let. Potem ko je bil leta 2010 diagnosticiran akustični nevrom, je zaposleni (leta 2011) bil razglašen za 68% invalida in trajno nesposobnega za delo. Leta 2014 se je prijavil na INAIL in trdil, da obstaja vzročna povezava med izpostavljenostjo sevanju na delovnemu mestu in akustičnim nevromom ter zahteval, da se njegov tumor prizna kot poklicna bolezen. Sodišče v Monzi se je strinjalo, da ga je tumor trajno onesposobil in presodilo, da gre za poklicno bolezen. Ko se je obramba na sodbo pritožila, je italijansko vrhovno sodišče to sodbo potrdilo. Sodba je na naslovu: https://wearetheevidence.org/wp-content/uploads/2019/05/Italian-Court-Brain-Tumor-2019.pdf

Glede na trajanje izpostavljenosti, vrste uporabljenih pripomočkov, vrsto patologije in pregled literature je sodišče odoločilo, da so dokazi zadostni za vzročno zvezo, tudi če ni povsem prepričljivih znanstvenih dokazov.

V obdobju od leta 1994 do 2010 je delo letališkega uslužbenca izpostavilo visokim radiofrekvenčnim in mikrovalovnim sevanjem iz različnih anten in visokofrekvenčne opreme, vključno s ponavljalniki višinskih signalov, vremenskimi radarji, satelitskimi antenami in opremo za letala. Poleg tega je za opravljanje njegove službe bila potrebna uporaba številnih naprav, ki oddajajo sevanje, vključno z mobilnimi telefoni, dvema osebnima računalnikoma in ponavljalnikoma signalov (GSM in DECT). Uslužbenec, ki je držal telefon na levi strani glave, je več kot štiri ure na dan uporabljal mobilni telefon Siemens DECT, Nokia in pozneje mobitel Samsung, pri čemer so telefonski pogovori trajali do 45 zaporednih minut. Zaposleni in njegovi sodelavci so večkrat poročali svojemu delodajalcu o visokih nivojih elektromagnetnih polj (EMP) in sevanja ter zahtevali merjenje EMP in sevanja, vendar so nadrejene osebe te zahteve ignorirale.

V italijanskem pravnem sistemu lahko sodniki imenujejo tehnične izvedence, imenovane sodni tehnični izvedence (CTU). V primeru Monza so strokovnjaki in tehnični svetovalci, dodeljeni za oceno primera, izvedli raziskave o akustičnem nevromu in njegovih dejavnikih tveganja. Na podlagi njihovega odločanja glede trajanja izpostavljenosti (izpostavljenost visokofrekvenčnemu elektromagnetnemu sevanju v večjem številu ur na dan več kot 10 let), vrstah uporabljenih pripomočkov, vrsti patologije in pregledu literature so določili, da dokazi zadostujejo za vzročno zvezo, tudi če ni povsem prepričljivih znanstvenih dokazov. Sklicevali so se tudi na odločitev sodišča v Brescii in na študije, navedene v tej odločbi. Njihov sklep je bil, da je bil razvoj nevroma levega slušnega živca povezan z izpostavljenostjo delavca na delovnem mestu in da je tumor povzročil zmanjšanje duševnega in fizičnega zdravja zaposlenega.

Tako so italijanska sodišča v več primerih presodila, da lahko radiofrekvenčna in mikrovalovna sevanja, ki ga oddajajo mobilni telefoni, povzročijo možganske tumorje tipa akustični nevrom. Pomen teh odločitev ne gre podcenjevati, zlasti glede na to, da sodišča priznavajo, da ko je izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju nujen del dela, so akustični nevromi poklicno tveganje.

Vir: https://childrenshealthdefense.org/news/six-italian-courts-have-ruled-that-cell-phones-cause-brain-tumors/?fbclid=IwAR0uhtHtjhYMgB2FmlWEUIgiJZyQ3ifto1541p5gpw0OZ4-s5lQEdN3UX7g

Tags: No tags

Comments are closed.