slovenija-na-razpotju
· Čas branja: 10 min

Slovenija se jeseni 2019 nahaja na novi zgodovinski prelomnici. Po mnenju mnogih podobni tisti, ko smo se odločali za samostojno državo in bistveno manj podobno tisti, ki je botrovala polnopravnemu članstvu v EU in kasneje še NATO. Prvi zato, ker je bila medijska kampanja izrazito enosmerna in so vse informacije bazirale na dejstvu, da naj bi bilo slednje naša »edina alternativa«, kar je najmanj skregana s korenom besede alternativa, drugo pa zaradi pomanjkanja dejanske geostrateške strategije naše samostojne države, ki žal temelji zgolj na trenutni všečnosti posameznim svetovnim velesilam in centrom moči, ne pa dejanskim koristim državljank in državljanov.

Ker je danes tako popularno uporabljati verzije in številčne oznake lahko dejansko aktualno prelomnico poimenujemo kot Slovenija 4.0. Prelomnica namreč resnično sloni na digitalizaciji in je prav nadaljevanje digitalizacije osnova za t.i. tehnološko revolucijo ali vsaj nadgradnjo z oznako 4.0. Predvsem pa je prelomnica na nek način zadnja možnost državljank in državljanov, da se za trenutek zaustavimo, malo globje vdihnemo in se zamislimo, v kakšni državi, družbi, naravi in okolju dejansko želimo živeti? Je to, za kar smo prelivali solze sreče z vzpostavitvijo lastne države danes tisto, kar smo sanjali do leta 1990 in si upali izrazi na plebiscitu? In ali bo to, če danes to je, takšno tudi jutri?

Odgovori se verjetno lahko razlikujejo že pri vprašanju ali je to danes tisto, kar smo sanjali tedaj. Pa vendarle je bistveno pomembnejše vprašanje, če je to, kar se nakazuje kot naš jutri tisto, o čemer smo sanjali in si tako neznansko želeli? Verjetno je čas, da besedam dodamo nekaj dejstev. Najprej podatek, da število rakavih obolenj iz leta v leto raste. Več hrane za ljudi uvozimo, kot jo sami proizvedemo, površine, ki niso namenjene za pridelavo krme za živali za zakol za »hrano« ljudi, pa izdatno subvencioniramo z davkoplačevalskimi sredstvi in kasneje še poplačujemo stroške suše, ki so neizbežni glede na načrtno zgrešeno rabo zemlje. In še konkretneje. Industrija nam laže o izpustih avtomobilov. Desetletja nam je lagala, da naj bi bilo kajenje neškodljivo. Glifosat naj bi po mnenju mnogih, žal tudi večine v Evropski uniji, vendar ne Avstrije, neškodljiv. Kot je izkazala afera »phonegate« v Franciji tako rekoč noben proizvajalec mobilnih telefonov na embalaži ne navaja dejanskih podatkov o sevanju telefonov, saj danes prav vsi »pametni« telefoni v celoti presegajo mejno dopustne SAR vrednosti sevanja. Razen. Če merijo sevanje na primer centimeter ali več od kože oziroma glave.

Ob vsem navedenem nas je Evropska unija napotila, da naj bi vsaka država članica do leta 2020 v vsaj enem izmed mest uvedla t.i. telekomunikacijsko omrežje 5g, sveti gral interneta stvari in industrije 4.0. In ob vsem zgoraj navedenem nas taista industrija, ki nam žal na tako rekoč vsakem koraku laže, zagotavlja, da je z nadaljevanjem vse v redu. Da tehnologija 5g ne bo vplivala na naše zdravje. Da so vsa tovrstna svarila »bučke« tako ali drugače mejnih posameznikov, prijateljev teorij zarot in bolj ali manj neresnih znanstvenikov. Pa je res tako?

Že samo kratek pregled več kot 1.000 neodvisnih znanstvenih raziskav jasno dokazuje, da imamo ogromen javno-zdravstveni problem že danes, v omrežju 4g in z uporabo wi-fi usmerjevalcev. Že danes je namreč dokazan vpliv te tehnologije na zdravje ljudi, živali in okolje. Prof. dr. Martin Pall, znanstvenik z veliko začetnico, katerega izobrazbo moramo navesti v celoti, da ne bi kak domači veleum tipično slovensko zamahnil z roko, češ, ti Američani. Prof. dr. Martin Pall je namreč zaslužni profesor biokemije in osnovnih medicinskih znanosti Univerza Washington State, ZDA, diplomiral je iz fizike, Phi Beta Kappa, z odliko, na univerzi Johns Hopkins, doktoriral pa iz biokemije in genetike na Caltech-u.

V svoji študiji, ki jo imenuje kot Prepričljivi dokazi za osem različnih vrst velikih poškodb, ki jih povzroča izpostavljenost elektromagnetnim poljem (EMP) in mehanizmi, ki povzročajo te poškodbe, navaja osem različnih vrst poškodb, ki so naravnost apokaliptični. Elekromagnetna polja namreč:

  1. Napadajo naše živčne sisteme, vključno z možgani, kar vodi do razširjenih nevroloških/nevropsihiatričnih učinkov in morda številnih drugih učinkov. Tovrsten napad na živčni sistem vzbuja visoko stopnjo zaskrbljenosti.
  2. Napadajo naše endokrine (torej hormonske) sisteme. V tem kontekstu so glavni elementi, ki nas funkcionalno razlikujejo od enoceličnih bitij, naše živčevje in naši endokrini sistemi – in tudi preprost planaria črv potrebuje oboje. Posledice motenj obeh regulativnih sistemov so izjemne in spregledati tovrstne ugotovitve je preprosto nepredstavljivo.
  3. Ustvarjajo oksidativni stres in poškodbe prostih radikalov, ki imajo osrednjo vlogo pri tako rekoč vseh kroničnih boleznih.
  4. Napadajo DNK naših celic, pri čemer prihaja do lomljenj enojnih in dvojnih verig celične DNK in oksidacije baz v naši celični DNK. Slednje povzroča raka in tudi mutacije v zarodnih celicah, kar bo povzročilo mutacije v prihodnjih generacijah.
  5. Ustvarjajo povišane ravni apoptoze (programirane celične smrti), dogodkov, ki so zlasti pomembni pri povzročanju nevro-degenerativnih bolezni in neplodnosti.
  6. Nižajo moško in žensko plodnost, nižajo spolne hormone, nižajo libido, zvišajo stopnjo spontanih splavov in, kot že rečeno, napadajo DNK v spermijih.
  7. Proizvajajo previsok nivo kalcija znotraj celic [Ca2 +]i in prekomerno signalizacijo kalcija.
  8. Napadajo celice naših teles, tako da povzročijo raka. Tovrstni napadi naj bi delovali preko 15. različnih mehanizmov, ki povzročajo raka.

Študija je seveda na voljo v celoti, večino smo prevedli tudi v slovenski jezik. Vprašanje je, zakaj jo prevajamo prostovoljci in ne država? Zakaj se davkoplačevalska sredstva namenja za ne-zdrave projekte in strategije, ne pa za projekte in strategije, ki bi dejansko skrbele za zdravje, ga najmanj ohranjale, če ne že izboljševale? In zakaj se Nacionalni inštitut za javno zdravje sploh ne ukvarja z javno-zdravstvenimi posledicami elektromagnetnega sevanja?

Smo namreč ena redkih držav na svetu, ki tovrstne javno-zdravstvene institucije nimamo oziroma katere javno-zdravstvene institucije se s tovrstnim, še kako perečim problemom, ne ukvarjajo. Verjetno se na tej točki zastavlja logično vprašanje zakaj. In logičnemu vprašanju zmeraj sledi relativno logičen odgovor. Ki v našem primeru pomeni, da zato, ker so se iznajdljivi posamezniki spretno dogovorili o privatizaciji posla, ki naj bi bil varovanje zdravje in to v matrici, kjer je ključni odjemalec industrija, ki naj bi jo nadzorovali, vmes pa nikogar ne motijo še davkoplačevalski evrčki.

Slovenska Vlada se je letos brez javne razprave oziroma predstavitve (ki jo od nje zahteva Evropska unija!) odločila, da naloži agenciji AKOS, da sedaj jeseni objavi razpis za frekvence 5g. AKOS je na spletni strani objavil strategijo, v kateri pa se pazljivo izogiba kakršnim koli navedbam o elektromagnetnem sevanju ter vplivu slednjega na zdravje ljudi, narave in okolje. Seveda, skomigate z rameni, saj s slednjim ni nič narobe.

Saj vsi preberemo drobni tisk, ko si kupimo zadnjo generacijo mobilnega telefona in ga zaradi sevanja nikoli ne naslonimo na glavo. Nikoli telefona ne približamo otrokom in/ali nosečnicam, ki so najbolj izpostavljeni negativnim učinkom. Nikoli ne kupujemo mobilnih telefonov, po možnosti celo pametnih telefonov otrokom. Na svojih mobilnih telefonih imamo izklopljen prenos mobilnih podatkov razen v primerih, ko jih res potrebujemo. In izogibamo se uporabi wi-fi ter ga vključujemo zgolj in izključno, ko ga res potrebujemo. In na mobilnem telefonu za pogovor uporabljamo zvočnik ali slušalke.

Mar res?

Najverjetneje ne. Ali vsaj večina ne. Na žalost.

In najverjetneje večina še ni slišala, da vse našteto znanstveno dokazano vpliva na zdravje. Je rakotvorno. Povzroča levkemijo. Zmanjšuje nivo semenčic v moški spermi. In še in še bi lahko naštevali.

Zakaj?

Ker ni medijskih objav.

Zakaj že, saj to so res relevantne informacije?

Zato, ker so mediji gospodarske družbe, katerih namen je zagotavljanje dobička lastnikom in ne zagotavljanje verodostojnih vsebin javnosti. In zato, ker oglaševalski prostor v veliki večini polni prav industrija, ki sama tudi sponzorira kvazi znanstvene raziskave, kjer hkrati z zagotovitvijo sredstev v naprej predložijo že rezultate raziskave. Industrija, ki naredi vse, da javnost ne bi prejela verodostojnih informacij o neodvisnih znanstvenih študijah. In politika, ki servilno služi tovrstni industriji in se ob menjavi vsake vlade bori predvsem za resor znanosti in informacijske družbe, da ne bi slučajno raziskovalni denar davkoplačevalcev vzpodbujal neodvisnih znanstvenih raziskav.

Ker bi sicer imeli vsesplošni preplah in alarm prve stopnje. Verjetno je čas, da ponovno poudarimo, da obstaja več kot tisoč neodvisnih znanstvenih študij, ki z zanesljivostjo znanstvene metode dokazujejo že danes, da elektromagnetno sevanje mobilnih naprav nedvoumno ima negativen vpliv na zdravje ljudi, naravo in okolje in da so najbolj prizadeti prav tisti, za katere mislimo, da jim lahko z našo relativno višjo kupno močjo podarimo nekaj, kar mi mislimo, da je »sreča« – otroci. Sreča je dandanes materialni pojem, meri se jo z modelom mobilnega telefona, tablice, igralne naprave, obutve in oblek.

Načelo previdnosti

Obstaja pa, na srečo, ključni pravni element, ki se imenuje načelo previdnosti. Načelo, na katerem sloni Evropska unija, ne glede na to, kako ga pozabljajo tisti, ki se v Evropski uniji in z Evropsko unijo danes naravnost mastijo.

Naj ga ponovimo in res močno izpostavimo: »Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi. Če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov

In ponovimo, obstaja več kot tisoč neodvisnih znanstvenih študij, ki že danes dokazujejo vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi, naravo in okolje.

Bo predsednik Vlade Republike Slovenije ugotovil, da stvari niso tako gladke, kot so si morebiti predstavljali, ko jim je nekdo na mizo prinesel papir, da se uvaja tehnologija 5g? Da je vendarle potreben moratorij in resna analiza več kot tisoč neodvisnih znanstvenih raziskav, v dobro državljank in državljanov? Bo Vlada vzpostavila pristojnost vplivov elektromagnetnega sevanja na javno zdravje v delokrogu Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ustrezno zagotovila strokovno kadrovsko in proračunsko opremljenost? Bomo državljanke in državljani razumeli in doumeli, da gre tokrat res za nas, naše zdravje, našo naravo in naše okolje? Za čebele, brez katerih ni življenja. Za ptice. Za naše otroke. Za vsakogar od nas. Za življenje.

Ker mnogim ni vseeno, kaj se dogaja danes in kako si mimo naše želja in vizij nekateri predstavljajo jutri, smo stranka Za zdravo družbo, gibanje Skupaj za zdravje človeka in narave, Stavbna biologija, Zveza ekoloških gibanj Slovenije, portal ninamvseeno.org, Zveza biodinamikov Slovenije, Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec, Inštitut za produktivnost, Zveza ekoloških kmetov, Društvo za mednarodni razvoj in številni posamezniki ter skupine oblikovali Gibanje za človeku prijazno tehnologijo. Opozarjamo na aktualni problem wi-fi usmerjevalnikov s stališča elektromagnetnega sevanja, predvsem pri izpostavljenosti otrok, nosečnic, bolnikov in ostarelih; ter na nesprejemljivost uvajanja 5g tehnologije v Sloveniji.

Temeljno izhodišče gibanja je razvoj in tehnologija – da, na račun zdravja, narave in okolja – ne! Zahtevo za moratorij na uvajanje tehnologije 5g, glede na napovedan razpis AKOS in usmeritve Vlade RS, utemeljujemo na ključnem načelu Evropske unije – načelu previdnost – in več kot tisoč neodvisnih mednarodnih znanstvenih raziskavah, ki že danes dokazujejo vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje človeka, naravo in okolje.

Gibanje je pristopilo tudi mednarodnim znanstvenim apelom, na Facebook smo oblikovali Gibanje za človeku prijazno tehnologijo ter skupino Za Slovenijo brez 5g (8.000 članov). Posebna peticija za vložitev zakonodajnega predloga za moratorij uvedbe zdravju sporne tehnologije na povezavi je pridobila že skoraj 6.000 podpisov.

In kaj lahko naredimo? Odgovor je preprost. Kar želimo. V Sloveniji ima oblast ljudstvo in čas bi že bil, da se končno zavemo pomena teh besed. Da končno postanemo aktivni in pozabimo na pasivnost in tipični gostilniški pesimizem, da se nič ne da, da je vse že dogovorjeno in podobne prazne puhlice. Vse je možno, vse pa lahko dosežemo zgolj z jasno strategijo in akcijo. V kratkem bomo začeli zbirati 5.000 podpisov za vložitev zakonodajnega predloga za moratorij na uvedbo sporne tehnologije. Ne glede na to, koliko se nas je že združilo, pa to še vedno ni dovolj. Vsi, ki želimo in hočemo drugače, moramo to jasno izraziti in udejaniti. Pot je cilj. In cilj je življenje.

mag. Gregor Kos
Predsednik stranke Za zdravo družbo
Koordinator Gibanja za človeku prijazno tehnologijo

Dodatne informacije in povezave:

Spletna stran portala ninamvseeno s pomembnimi podatki / infografiko:

Povezava na študijo o negativnih vplivih wi-fi:

Povezave do neodvisnih znanstvenih raziskav:

Povezava na uvodno stran enega od mednarodnih apelov, kjer lahko vsebino preberemo tudi v slovenskem prevodu:

ter še dodatni mednarodni povezavi:


Za več informacij nam lahko pišete na e-pošto: smo@zaslovenijobrez5g.si
FB: Gibanje za človeku prijazno tehnologijo

Deli naprej ...