Švica Civilna iniciativa za zdrave mobilne komunikacije

Švica: Civilna iniciativa za zdrave mobilne komunikacije

16. oktober 2019

Zagovorniki pobude morajo do 15. aprila 2021 zbrati 100.000 podpisov, potrebnih za glasovanje po vsej državi.

Besedilo:

Objavljeno v Federal Gazette 15. oktobra 2019. Podpisani švicarski državljani s pravico glasovanja v skladu s členi 34, 136, 139 in 194 Zvezne Ustave in v skladu z Zveznim zakonom z dne 17. decembra 1976 o političnih pravicah (čl. 68 in naslednje), pozivamo k spremembi Ustave, kot sledi:

Člen 118, al. 2, (Konfederacija) določa: d. zaščita pred neionizirnim sevanjem; zakon ureja naslednje v zvezi z vplivom mobilne telefonije in mikrovalovnega sevanja:


1. mejnih vrednosti naprave, določenih v Odloku z dne 23. decembra 1999 o zaščiti pred neionizirnim sevanjem, ki so med 4 in 6 volti na meter, ne bi smeli meriti, tudi zaradi novih merilnih metod
 
2. mobilno telefonijo in internetne storitve je treba razdeliti na zunanji in notranji prostor; moč in posledično  porabo električne energije oddajnikov mobilne telefonije in brezžičnih krajevnih omrežij je potrebno znižati, tako da emisije ne bodo več prehajale skozi stavbe; v stavbah je treba podatke posredovati z optičnimi ali koaksialnimi kabli, ne pa z elektromagnetnimi valovi.
 
Švica: Civilna iniciativa za zdrave mobilne komunikacije
3. zakon v zvezi z neionizirnim sevanjem izrecno določa naslednje temeljne pravice, kot so spoštovanje doma, fizična in psihična celovitost ter svoboda gibanja v čl. 13 odst. 1 in 10 odst. 2
 
Švica: Civilna iniciativa za zdrave mobilne komunikacije
 
4. zakon ureja tudi visokofrekvenčne vire sevanja zasebne narave znotraj stavb, tako da nobeno sevanje ne more prodreti v sosednje prostore
 
Švica: Civilna iniciativa za zdrave mobilne komunikacije
 
5. Konfederacija prebivalstvu prek izobraževalnih ustanov in zdravstvenega sistema zagotavlja vse informacije v zvezi z zdravstvenimi tveganji, ki jih predstavlja neionizirno sevanje, možnimi zaščitnimi ukrepi in simptomi elektromagnetne preobčutljivosti (EHS)
 
Švica: Civilna iniciativa za zdrave mobilne komunikacije
 
6. v skladu s čl. 65 odst. 1, zbira podatke v zvezi z neionizirnim sevanjem in klinično sliko elektrosenzitivnosti (EHS); ti podatki morajo biti pomembni za individualno simptomatologijo
 
 
7. označiti je treba lokacijo nevidnih oddajnih postaj in objaviti podatke postaje
 
 
8. telekomunikacijska podjetja, ki načrtujejo bodisi razvoj novih naprav, ki oddajajo elektromagnetno sevanje, bodisi povečanje zmogljivosti obstoječih naprav, morajo pridobiti pisno soglasje oseb, ki prebivajo v polmeru 400 metrov
 
 
9. neodvisni strokovnjaki so pooblaščeni za merjenje elektromagnetnih emisij in primerjavo njihovih podatkov s podatki telekomunikacijskih podjetij; oba niza podatkov je treba objaviti drug ob drugem v enem tednu na platformi Konfederacije
 
 
10. vsa javna prevozna sredstva morajo biti opremljena z nizom sedežev, označenimi z navedbo, da je uporaba elektronskih naprav prepovedana
 
 
11. osebe s simptomi elektromagnetne preobčutljivosti (EHS) bi morale imeti prost dostop do neodvisnih svetovalnih centrov
 
– 
 
12. prostori javnih zgradb, kot so vrtci, šole, visokošolski zavodi, stavbe občinskih oblasti, bolnišnice, ustanove za starejše, ustanove za invalide in medicinsko-socialne ustanove, morajo biti urejene tako, da so brez kakršnega koli elektromagnetnega sevanja.
 
 
– 
 
Člen197, c. 12
12. Prehodna določba čl. 118, odst. 2, črka d (Varovanje zdravja pred neionizirnim sevanjem) Člen 118, odst. 2, črka d, je treba izvesti v dveh letih po tem, ko so jo ljudje in kantoni sprejeli. Konfederacija, telekomunikacijska podjetja, uporabniki naprav in kantoni sodelujejo v stroških, povezanih z zadevnimi spremembami.
 
 
Švicarske skupine proti 5G so napovedale, da bodo sprožile priljubljeno pobudo za omejitev sevanja iz mobilne komunikacijske tehnologije. Zvezna kanclerka je odobrila začetek pobude z naslovom “Za zdravje osveščene in energetsko učinkovite mobilne komunikacije”, poroča zvezni list Federal Gazette.
 

Besedilo pobude zahteva, da se mejne vrednosti, določene z Odlokom o zaščiti pred neionizirnim sevanjem, ne smejo zvišati. Besedilo želi jasno ločiti med notranjo in zunanjo uporabo mobilne telefonije in internetnih storitev. To pomeni, da je treba moč oddajnikov zmanjšati, da elektromagnetno sevanje ne vstopi v domove. Podatke bi lahko v zaprtih prostorih prenašali z optičnimi ali koaksialnimi kabli, ne pa z elektromagnetnimi valovi. Drugi ukrepi vključujejo uvedbo območij v javnem prevozu, ki prepovedujejo uporabo elektronskih naprav. Javne zgradbe, kot so šole, bolnišnice ali domovi za ostarele, bi morali biti opremljeni proti elektromagnetnemu sevanju. Operaterji, ki nameravajo vgraditi nove antene ali povečati moč obstoječih, bi morali pridobiti pisno soglasje lokalnih prebivalcev v radiju 400 metrov. 

Moratoriji

Moratoriji Zagovorniki pobude morajo do 15. aprila 2021 zbrati 100.000 podpisov, potrebnih za glasovanje po vsej državi. Kljub številnim nasprotovanjem 5G so mobilni operaterji začeli širiti svoje omrežje s ciljem, da ponudijo popolno pokritost Švice. Vendar je več francosko govorečih kantonov sprejelo previdnostne ukrepe. Ženeva, Vaud in Jura so razglasili moratorij do zaključka poročila Zveznega urada za okolje o tem vprašanju. V začetku junija se je Fribourg odločil, da bo za namestitev anten predpisal gradbeno dovoljenje. Neuchâtel želi uporabiti previdnostno načelo, Valais pa noče uvesti moratorija.

 https://www.swissinfo.ch/eng/direct-democracy_opponents-of-5g-start-campaign-to-force-nationwide-vote/45299102


 Švica: Civilna iniciativa za zdrave mobilne komunikacije

Tags: No tags

Comments are closed.