tveganje-5g-znanstvena-perspektiva
· Čas branja: 6 min

Znano je, da obstaja ogromno literature, ki zagotavlja visoko stopnjo znanstvene gotovosti za vsakega od osmih patofizioloških učinkov, ki jih povzroča netermična mikrovalovna frekvenca izpostavljenosti EMP[1]. To je prikazano v od 12 do 35 ocenah o posameznih učinkih, z vsako oceno našteto v poglavju 1, kar predstavlja zadosten dokaz o obstoju vsakega učinka.

Tovrstni EMP-ji:

  1. Napadajo naše živčne sisteme, vključno z možgani, kar vodi do razširjenih nevroloških/nevropsihiatričnih učinkov in morda številnih drugih učinkov. Tovrsten napad na živčni sistem vzbuja visoko stopnjo zaskrbljenosti.
  2. Napadajo naše endokrine (torej hormonske) sisteme. V tem kontekstu so glavni elementi, ki nas funkcionalno razlikujejo od enoceličnih bitij, naše živčevje in naši endokrini sistemi – in tudi preprost planaria črv potrebuje oboje. Posledice motenj obeh regulativnih sistemov so izjemne in spregledati tovrstne ugotovitve je preprosto nepredstavljivo.
  3. Ustvarjajo oksidativni stres in poškodbe prostih radikalov, ki imajo osrednjo vlogo pri tako rekoč vseh kroničnih boleznih.
  4. Napadajo DNK naših celic, pri čemer prihaja do lomljenj enojnih in dvojnih verig celične DNK in oksidacije baz v naši celični DNK. Slednje povzroča raka in tudi mutacije v zarodnih celicah, kar bo povzročilo mutacije v prihodnjih generacijah.
  5. Ustvarjajo povišane ravni apoptoze (programirane celične smrti), dogodkov, ki so zlasti pomembni pri povzročanju nevro-degenerativnih bolezni in neplodnosti.
  6. Nižajo moško in žensko plodnost, nižajo spolne hormone, nižajo libido, zvišajo stopnjo spontanih splavov in, kot že rečeno, napadajo DNK v spermijih.
  7. Proizvajajo previsok nivo kalcija znotraj celic [Ca2 +]i in prekomerno signalizacijo kalcija.
  8. Napadajo celice naših teles, tako da povzročijo raka. Tovrstni napadi naj bi delovali preko 15 različnih mehanizmov, ki povzročajo raka.

Obstaja tudi obsežna literatura, ki kaže, da EMP povzročajo tudi druge učinke, vključno z življenjsko nevarnimi srčnimi učinki (poglavje 3). Poleg tega najpomembnejši dokazi kažejo na EMP kot vzrok za zgodnje pojave demence, vključno z Alzheimerjevo, digitalno in druge vrste demenc (poglavje 3); in obstajajo dokazi, da izpostavljanje EMP v maternici in v kratkem po rojstvu, lahko povzroči ADHD in avtizem (poglavje 5).

Vsak od navedenih učinkov se ustvari preko glavnega mehanizma delovanja mikrovalovne / nižje frekvenčnih EMP in aktiviranjem napetostnih kalcijevih kanalov (VGCC) (poglavje 2). Vsak od njih nastane ob tako imenovanih kaskadnih učinkih aktivacije VGCC. Iz navedenega izhaja, da dobro razumemo ne samo, da se ti učinki pojavijo, temveč tudi, kako se lahko pojavijo. Izjemna občutljivost VGCC napetostnega senzorja na sile EMP nam pove, da nam trenutne varnostne smernice omogočajo, da smo izpostavljeni ravnem EMP, ki so približno 7,2 milijon-krat previsoke. To občutljivost predvideva fizika. Zato tako fizika kot biologija kažeta na enak mehanizem delovanja netermičnih učinkov EMP.

Različni učinki, ki nastajajo, so očitno zelo zaskrbljujoči. Postanejo pa še globlji in eksistencialna grožnja, če pomislimo, da je več teh učinkov kumulativnih in sčasoma še nepovratnih. Obstajajo bistveni dokazi o kumulativni naravi učinkov in sčasoma nepovratnih nevroloških / nevropsihiatričnih učinkov, reproduktivnih učinkov, mutacijskih učinkov na DNK, srčnih učinkov, nekaterih hormonskih učinkov (poglavje 3); kakršni koli vzroki ADHD in avtizma pa lahko povzročijo še dodatne skrbi (kumulativna narava je verjetno omejena do perinatalnega obdobja).

Ko vemo, da je število spermijev v tehnološko naprednih državah sveta upadlo za več kot 50%, se je težko izogniti ugotovitvi, da je velika večina prebivalstva v teh državah že močno pod vplivom izpostavljenosti. Isti zaključek je mogoče sprejeti na podlagi razširjene narave nevropsihiatričnih učinkov v teh državah. Oboji učinki se bodo še precej poslabšali, tudi če se trenutne izpostavljenosti ne bodo povečale, zaradi kumulativne narave in nepovratnosti tovrstnih učinkov.

Pričakujem, da bomo doživeli strmoglavljenje človeškega razmnoževanja skoraj do ničle, kot se je to zgodilo v raziskavi miši Magras in Xenos, za katero ocenjujem, da se bo pojavilo v približno 5 letih, brez povečanja izpostavljenosti. Očitno bosta 4G in 5G stanje še poslabšali. Podobno pričakujem, da bo poslabšanje delovanja možganov, ki ga že vidimo, zapečatilo našo usodo, če nam ne uspe delovati hitro in odločno. Naša skupna možganska funkcija lahko postane popolnoma nesposobna za spopadanje s takšno mega-krizno situacijo.

Zdaj je mogoče trditi, da se nekatere od navedb morda ne bodo razvile tako, kot sem pričakoval, čeprav pričakovanja temeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih. Mogoče bi lahko kdo slednje trdil za vsa pričakovanja. Vendar, ko obstaja znatno tveganje za več eksistenčnih groženj vsaki tehnološko napredni državi na zemlji, pomeni neuspeh odločnega ukrepanja zelo visoko verjetnost popolnega uničenja teh družb. In kaos, ki bi neizogibno nastal v svetu, kjer še vedno obstaja jedrsko orožje, lahko vodi v izumrtje.

Ob tovrstnem tveganju je edino smiselno, da odločno zaustavimo nove izpostavljenosti in znižamo sedanje izpostavljenosti. Še vedno lahko dostopamo do interneta s pomočjo žičnih povezav. In tako lahko bistveno znižamo sevanje baznih postaj mobilnih telefonov in samo sevanje mobilnega telefona. Pametni števci, če je potrebno, lahko delujejo tudi prek žičnih povezav.

Več kot 60 odstotkov tega dokumenta (poglavji 5 in 6) je osredotočenih na neuspehe izjav SCENIHR[2], telekomunikacijske industrije, ameriškega FCC[3] in ameriškega FDA[4], da bi odražali znanost. Njihove izjave kontinuirano izpuščajo veliko, pogosto prav najpomembnejšo znanost. Njihove izjave niso zgolj polne opuščanj, temveč tudi lahko dokazljivih neresnic in napačne logike. Slednje so se pogosto pojavljale v času, ko vemo, da so bili seznanjeni z drugačnimi dejstvi. Do teh je prišlo skupaj z živahnimi prizadevanji telekomunikacijske industrije za korupcijo znanosti z napadom na posamezne znanstvenike, katerih edina krivda je, da so pridobili pomembne ugotovitve, ki industriji niso všečni. Ti napadi so se zgodili skupaj z močnimi prizadevanji za korupcijo dveh agenciji s pomembno regulativno vlogo.

Možni so tudi pomisleki glede posameznih raziskovalnih študij, ki so povezane z industrijo. Vse brezžične komunikacijske naprave oddajajo polarizirane EMP, ki prenašajo informacije prek pulzacije. Tako pulzacije kot polarizacija naredijo ta EMP biološko aktivnejša. Obstajajo še trije dejavniki, ki vplivajo na nastajanje učinkov. Več študij, povezanih z industrijo, je te dejavnike lahko uporabilo skupaj z uporabo zelo majhnega števila posameznih živali v njihovih študijah, da bi ustvarili študije, zasnovane na način, da niso uspele (poglavje 5). Trenutno ni jasno, ali gre za omejeno ali širše prisotno zaskrbljenost v zvezi s tem.

Evropska komisija ni storila ničesar, da bi zaščitila evropske državljane pred nobenim od navedenih zelo resnih nevarnosti za zdravje in ameriška FDA, EPA[5] in Nacionalni inštitut za raka niso storili ničesar, da bi zaščitili ameriške državljane. Ameriški FCC je bil še precej slabši, z ravnanjem ki nespametno ne upošteva naše zdravje.

Besedilo je povzetek iz metaštudije Tveganje 5G, prof. dr. Martin L. Pall

[1] Elektromagnetno polje

[2] Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – SCENIHR (Znanstveni odbor za nastajajoča in novo identificirana tveganja zdravju) je znanstveni odbor Evropske komisije.

[3] Ameriška Federal Communications Commission, regulator telekomunikacij.

[4] Ameriški Food and Drug Administration, zadolžen za varovanje in promocijo javnega zdravja.

[5] Ameriška Evironmental Protection Agency, agencija za varovanje okolja.

Deli naprej ...